Solidar Śląsko Dąbrow

Przestój zagraża bezpieczeństwu w kopalniach

Górnicza Solidarność zwróciła się do Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w kopalniach Kompanii Węglowej, w którym ma zostać wprowadzony przestój produkcyjny. Zdaniem związkowców, przerwanie wydobycia zagrozi bezpieczeństwu pracy na dole.

– W naszej ocenie wstrzymanie produkcji w Kompanii Węglowej na tak długi okres może doprowadzić do nieodwracalnych negatywnych zmian na dole kopalń, zagrażających bezpieczeństwu pracy  oraz dalszemu ich funkcjonowaniu – czytamy w piśmie skierowanym do WUG.

17 kwietnia zarząd Kompanii Węglowej przyjął uchwałę o wprowadzeniu przestoju produkcyjnego w kopalniach i zakładach należących do spółki. Postojowe rozpocznie się 28 kwietnia i potrwa aż do 5 maja. W tym okresie pięć kopalń całkowicie wstrzyma produkcję, natomiast w 9 pozostałych wydobycie zostanie ograniczone do gatunków węgla, „na który jest zbyt”. Praca zostanie również wstrzymana w pięciu zakładach specjalistycznych należących do spółki. Centrala KW postojowe rozpoczęła już 22 kwietnia. Za czas postoju pracownicy otrzymają ok. 55 proc. wynagrodzenia.

Strona społeczna obawia się również, że zarząd wróci do pomysłu miesięcznego wstrzymania wydobycia w kopalniach Brzeszcze, Piekary, Pokój i Sośnica-Makoszowy. Przed Wielkanocą o takim zamiarze poinformowano zarówno związki zawodowe, jak i dyrektorów kopalń. Ostatecznie jednak zapis ten nie znalazł się w uchwale dotyczącej przestoju produkcyjnego.

Zdaniem Jarosława Grzesika, szefa górniczej „S” miesięczna przerwa w produkcji dla kopalni oznacza wstęp do likwidacji. – W kopalniach, które są zagrożone tąpaniami, które są zagrożone zaciskaniem górotworu, tam, gdzie warunki stropowe są trudne, ponowne uruchomienie ścian graniczyłoby z cudem. Wszystkie z tych kopalń, które zostały przez zarząd skazane na tego typu karę miesięcznego wstrzymania wydobycia, takie zagrożenia mają. Obawiamy się, że mogą one wyeliminować wymienione zakłady na trwałe z funkcjonowania – mówi przewodniczący.

łk

Dodaj komentarz