Solidar Śląsko Dąbrow

Duchowy Ojciec Solidarności

Wybór Karola Wojtyły na papieża, a następnie jego pierwsza pielgrzymka do Polski – to wydarzenia, które głęboko poruszyły miliony Polaków. To właśnie wtedy ludzie uwierzyli, że mają prawo do życia w wolnym kraju. Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził m.in. Warszawę, Gniezno, Częstochową i Wadowice. Wszędzie witały go tłumy wiernych, którzy z uwagą chłonęli każde jego słowo.

Po homilii wygłoszonej przez papieża 2 czerwca na placu Zwycięstwa w Warszawie ludzie zaczęli wstawać z kolan i podnosić głowy. Ojciec Święty zakończył ją słowami: „Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

Impulsem do przemian w kraju była również wizyta Ojca Świętego w Gnieźnie. Jan Paweł II wezwał rodaków, by otworzyli się ku przyszłości i poszli w nią z nadzieją w sercu. Równocześnie odwołał się do tradycji i tysiącletniej historii Polski. Zakwestionował podział Europy na dwa przeciwstawne bloki i podkreślił, że ideologia komunistyczna jest Europie i ludziom obca.

Ojciec Święty doskonale zdawał sobie sprawę z przełomowego znaczenia swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Dał temu wyraz podczas spotkania z przedstawicielami Solidarności, których przyjął na audiencji w Watykanie 11 listopada 2003 roku. – Dziękuję Bogu za rok 1979, w którym poczucie jedności z dobrem i wspólne pragnienie pomyślności uciemiężonego narodu zwyciężyło nad nienawiścią i chęcią odwetu, i stało się zaczynem budowania demokratycznego państwa – powiedział.

Początki Solidarności
W 1980 roku Jan Paweł II z uwagą śledził zryw polskich robotników. 20 sierpnia wysłał telegram do prymasa Stefana Wyszyńskiego, w którym podkreślił, że w tych dniach jest szczególnie blisko Polski i modli się za rodaków. Treść telegramu została wydrukowana w specjalnych ulotkach oraz w Strajkowym Biuletynie Informacyjnym z 24 sierpnia.
Podpisanie Porozumień Sierpniowych i powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Jan Paweł II powitał z ogromną radością i nadzieją. Delegację „S” przyjął już 15 stycznia 1981 roku. Podczas spotkania chwalił społeczeństwo, szczególnie robotników, za dojrzałość, działanie bez przemocy, szukanie pokojowych rozwiązań. Podkreślił potrzebę pełnego zabezpieczenia godności pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych uprawnień każdego człowieka. – Dobro wspólne społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, kim w owym społeczeństwie jest każdy człowiek – jak pracuje i jak żyje – zaznaczył Ojciec Święty.

Encyklika o pracy
14 września 1981 roku, w 90. rocznicę ogłoszenia encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, ukazała się encyklika społeczna Jana Pawła II „Laborem exercens”. Odwołanie do tego dokumentu znalazło się w uchwale programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. – Solidarność, określając swe dążenia, czerpie z wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodowej oraz z robotniczej i demokratycznej tradycji świata pracy. Nowym bodźcem do działania jest dla nas encyklika o pracy ludzkiej Jana Pawła II. Solidarność jako masowa organizacja ludzi pracy jest także ruchem moralnego odrodzenia narodu – zaznaczyli uczestnicy zjazdu. W encyklice Ojciec Święty zwrócił uwagę na prawo do dobrowolnego zrzeszania się w związkach zawodowych. Podkreślił znaczenie pracy konkretnej osoby i skrytykował instrumentalne traktowanie robotników.

Trójmiasto 1987
Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Paweł II powtarzał, że Polacy mają prawo do życia swoim własnym życiem i w duchu własnych przekonań powinni rozwiązywać wewnętrzne problemy w kraju. Krytykował przemoc i apelował o powrót do dialogu. W trakcie pielgrzymki do kraju w 1987 roku udało mu się wyrwać Polaków z apatii, wynikającej z wprowadzenia stanu wojennego, delegalizacji „S” i kryzysu gospodarczego.

Jan Paweł II pytał rodaków dlaczego zwątpili i odnosił się także do przesłania Solidarności. Podczas wizyty w Trójmieście podkreślił, że nie chodzi o walkę przeciwko komuś, ale o walkę w obronie wartości. To właśnie na gdańskiej Zaspie wypowiedział najważniejsze zdanie o ludzkiej pracy i Solidarności. – Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie: na pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą zapłatą. Przecież – jako osoba – jest on nie tylko „wykonawcą”, lecz jest współtwórcą dzieła, które powstaje na warsztacie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia również o tym warsztacie – mówił Ojciec Święty. Warto przypomnieć te słowa. Są tak bardzo aktualne.

Agnieszka Konieczny
źródło foto : Wszechnica NSZZ Solidarność

 

Dodaj komentarz