Solidar Śląsko Dąbrow

Apel do członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Koleżanki i Koledzy!

29 kwietnia ulicami Katowic przejdzie manifestacja górniczych związków zawodowych. Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce jest katastrofalna. Kilka dni temu Kompania Węglowa, jeden z największych pracodawców w naszym regionie, poinformowała o zamiarze wprowadzenia przestoju produkcyjnego w swoich kopalniach i zakładach. Na razie postojowe ma potrwać od 28 kwietnia do 5 maja, ale wiemy, że rozważane są następne, znacznie dłuższe przerwy w wydobyciu. Widmo kolejnej fali likwidacji kopalń staje się coraz bardziej realne.
 
Każdy mieszkaniec Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który pamięta lata 90-te, wie co to oznacza. Likwidacja kopalń to utrata dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz degradacja społeczna i gospodarcza całego regionu. Jedno miejsce pracy w kopalni generuje kilka etatów w otoczeniu górnictwa – w firmach kooperujących, w transporcie, usługach czy w handlu. Gdy zabraknie kopalń, kolejne dzielnice miast naszego regionu zmienią się w skanseny biedy i bezrobocia. To również wszyscy obserwowaliśmy w przeszłości.

Koleżanki i Koledzy!

Górnicy już nieraz pokazali, że w trudnych chwilach zawsze możemy na nich liczyć. Bez względu na to czy chodzi o wielotysięczne manifestacje w Warszawie, czy też o wsparcie protestów w pojedynczych zakładach. Dzisiaj to oni potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Dlatego apeluję do Was o jak największą mobilizację i jak najliczniejszy udział w demonstracji 29 kwietnia. Musimy pokazać rządzącym i opinii publicznej, że górniczy protest ma wsparcie wszystkich mieszkańców naszego regionu, bez względu na to z jakiego miasta pochodzą i w jakiej branży pracują.

Dominik Kolorz,
przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

 

Dodaj komentarz