Solidar Śląsko Dąbrow

Przerwa w mediacjach w JSW

9 godzin trwały negocjacje przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zarządu spółki w obecności mediatora. Tematem rozmów były głównie sposoby na obniżenie kosztów funkcjonowania spółki. Kolejne spotkanie ma się rozpocząć 3 lutego o godz. 19.00.
 
Jak powiedział po zakończeniu rozmów Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW, poniedziałkowe rozmowy koncentrowały się głównie wokół działań oszczędnościowych w spółce, które nie polegałyby na obniżeniu wynagrodzeń pracowników i pozbawianiu ich uprawnień. – Rozmawialiśmy o sposobach na zaoszczędzenie pieniędzy, innych niż tylko sięganie do kieszeni pracowników. Pytaliśmy m.in. o koszty funkcjonowania zarządu, o to ile kosztuje działalność spółek-córek utworzonych przez JSW czy korzystanie z usług firm zewnętrznych. Zarząd miał kłopoty z udzieleniem na te pytania precyzyjnej odpowiedzi – mówił Brudziński. 
 
Związkowcy argumentowali również, że poprawę kondycji JSW można osiągnąć przede wszystkim poprzez zmianę sposobu zarządzania firmą. – Wykazaliśmy, że forsowane przez prezesa Zagórowskiego obniżenie kosztów pracowniczych o 25 proc. wcale nie zbilansuje finansów spółki. Za rok pan prezes powiedziałby, że trzeba obniżyć wynagrodzenia o kolejne 25 proc. A za kilka lat górnicy z JSW chodziliby do pracy w czynie społecznym – mówi wiceprzewodniczący.
 
Poniedziałkowe rozmowy  były pierwszym spotkaniem związkowców i członków zarządu spółki z udziałem  mediatora, byłego wicepremiera i ministra pracy Longina Komołowskiego. Rozmowy były prowadzone bez udziału prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. – Pan minister Komołowski wysłuchał informacji i propozycji, które padły podczas negocjacji i z tą wiedzą pojechał do Warszawy, gdzie ma rozmawiać m.in. z pełnomocnikiem rządu ds. górnictwa Wojciechem Kowalczykiem – poinformował wiceprzewodniczący Solidarności w JSW. 
 
2 lutego w kopalniach Kompanii Węglowej i Tauron Wydobycie rozpoczęła się solidarnościowa akcja protestacyjna, będąca wsparciem dla strajkujących górników z JSW. Protest  jest prowadzony pod ziemią i na powierzchni kopalń. We wtorek  3 lutego przed kopalniami JSW odbędą się manifestacje poparcia dla strajkujących. Wezmą w nich udział górnicy ze wszystkich spółek węglowych oraz pracownicy innych zakładów ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
 
łk, ny
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.