Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w Yazaki Automotive

Sukcesem Solidarności zakończyły się negocjacje płacowe w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie. Podwyżkę w wysokości 100 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego otrzymają wszyscy pracownicy firmy. Porozumienie płacowe obowiązuje od 1 stycznia. To oznacza, że wyższa wypłata wpłynie na konta pracowników do 10 lutego.

– Podwyżkę dostanie każda osoba zatrudniona w Yazaki bez względu na staż pracy i niezależnie od tego, czy przebywała na urlopie wychowawczym, czy zwolnieniu lekarskim – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Inny zapis porozumienia odnosi się do premii frekwencyjnej, którą zostaną objęte kolejne grupy zawodowe, m.in. liderzy zespołów i pracownicy jakości. Jej wysokość wyniesie 180 zł brutto dla wszystkich uprawnionych osób. Dla pracowników, którzy już wcześniej otrzymywali premię frekwencyjną, oznacza to wzrost o 80 zł. Zarówno premia frekwencyjna, jak i produkcyjna staną się premiami regulaminowymi. Dodatkowo od 1 lipca pracownicy produkcyjni oraz te osoby, które nie są objęte premią frekwencyjną, otrzymają 70 zł podwyżki do stawki zasadniczej.

Równocześnie w II półroczu 2015 roku ma dojść do renegocjacji sposobu wypłacania premii produkcyjnej. Zostanie on dostosowany do zasad obowiązujących w koncernie. Jeżeli jednak związkowcom nie uda się dojść do porozumienia z pracodawcą w tej sprawie, to od 2016 roku premia produkcyjna wzrośnie o 80 zł. Jednocześnie termin rozpoczęcia następnych rozmów płacowych jest uzależniony od przebiegu tych negocjacji. – Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w sprawie premii, to w styczniu zgłosimy żądania płacowe, tak by kolejne podwyżki mogły wejść w życie 1 lipca 2016 roku. Jeżeli natomiast uda nam się osiągnąć kompromis z pracodawcą, wówczas rozmowy płacowe rozpoczną się w lipcu przyszłego roku – informuje przewodnicząca.

Inny zapis porozumienia stanowi, że najpóźniej od 1 maja pracownicy firmy zostaną objęci dodatkową opieką medyczną.

Solidarność w Yazaki powstała we wrześniu 2006 roku. Od tego czasu Solidarność systematycznie prowadzi z pracodawcą negocjacje płacowe. Efektem tych rozmów są nie tylko podwyżki czy bonusy świąteczne, ale także wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w 2015 roku osiągnie już pełną wysokość zapisaną w ustawie. W momencie powstania związku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w firmie nie funkcjonował.

Spółka Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. Firma zatrudnia ok. 1750 pracowników.Do Solidarności należy ponad 600 osób.

aga

 

Dodaj komentarz