Solidar Śląsko Dąbrow

Propozycje konstruktywne i dające nadzieję na kompromis

Propozycje rządu na 2019 rok w sprawie m.in. wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę czy określenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są konstruktywne i wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące – oceniła Komisja Krajowa NSZZ Solidarność po spotkaniu z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.
 
Szefowa resortu pracy była gościem posiedzenia KK, które odbyło się 29 sierpnia w Gdańsku. W wydanym 30 sierpnia komunikacie odnoszącym się do propozycji przedstawionych przez minister Rafalską przedstawiciele „S” podkreślili, że są one dobrą podstawą do ostatecznych rozmów. – Oczekujemy też, że zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie budżetu państwa na 2019 rok – napisano w komunikacie.
 
Związkowcy zaznaczyli, że NSZZ Solidarność oczekuje wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku co najmniej do 2255 zł brutto. Tymczasem podczas spotkania z członkami Komisji Krajowej „S” minister pracy podtrzymała wcześniejszą propozycję rządu dotyczącą podniesienia płacy minimalnej w 2019 roku do 2200 zł brutto.
 
W komunikacie przedstawiciele KK wskazali także, że podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powinna zostać ustalona co najmniej na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2014 roku.
 
Jednym z tematów spotkania była podwyżka płac w sferze budżetowej. Minister Rafalska zaproponowała odmrożenie kwoty bazowej w budżetówce oraz środki na podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników. Chodzi tutaj o osoby, które nie zostały objęte tzw. mnożnikowym systemem wynagradzania. – Tak ukształtowany wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 rok Komisja Krajowa NSZZ Solidarność mogłaby zaakceptować jako pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w kolejnych latach oraz dobrą podstawę do prac nad zmianą systemów kształtujących wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz jednostkach finansów publicznych – podkreślili w komunikacie przedstawiciele Komisji Krajowej.
 
– Propozycje rządu są konstruktywne i dają nadzieję na kompromis. Ale negocjacje będą trudne, szczególnie w sprawie budżetówki. Problem jest nie tylko w samym wskaźniku wzrostu, ale też sposobie podziału tych środków, tak aby najniżej uposażeni zyskali większe podwyżki – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
 
na podstawie komunikatu Komisji Krajowej, aga
źródło foto:tysol.pl
 

Dodaj komentarz