Solidar Śląsko Dąbrow

Program „Przydomowa Oczyszczalnia” zostanie wznowiony

2 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wznowi przyjmowanie wniosków w ramach programu „Przydomowa Oczyszczalnia”. Na zamontowanie tego typu instalacji będzie można otrzymać dotację wynoszącą maksymalnie 8 tys. zł.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości znajdujących się na terenach wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego, na których nie ma dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej i nie ma szans na wybudowanie kanalizacji np. ze względu na górzysty charakter terenu. Osoby mieszkające w takich miejscach mogą się starać o środki na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 metra sześciennego na dobę.

Program „Przydomowa Oczyszczalnia” został zainicjowany przez katowicki Fundusz w lipcu 2022 roku, ale wówczas miał on charakter pilotażowy. Na początku zeszłego roku, przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach poinformowali, że program cieszył się sporym zainteresowaniem i będzie kontynuowany.
Budowa przydomowych oczyszczalni, a co za tym idzie likwidacja często nieszczelnych szamb, wpływa na poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych, chroni środowisko i poprawia standard życia mieszkańców. Ma wymiar zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny, bo przekłada się na obniżenie kosztów usuwania nieczystości.

aga