Solidar Śląsko Dąbrow

Las Zagórski pod ochroną

Ponad 14 ha Lasu Zagórskiego zostanie objęte ochroną. Tym samym na terenie Sosnowca ustanowiony zostanie jeden z największych użytków ekologicznych w kraju.

Jak poinformowało Nadleśnictwo Siewierz, obecnie trwają uzgodnienia między leśnikami i przedstawicielami sosnowieckiego magistratu dotyczące wytyczenia granic chronionego obszaru. Stosowną uchwałę radni powinni dostać pod głosowanie już w marcu.

Na obszarze, który zostanie objęty ochroną znajdują się stawy: Herbatka i Cioch. Pierwszy z nich swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej barwie wody, z drugim związana jest miejska legenda. Głosi ona, że w głębinie stawu kryje się szyb tajemniczej kopalni. – Zdajemy sobie sprawę, że wspomniana część Lasu Zagórskiego jest darzona przez sosnowiczan szczególnym sentymentem i pamięcią z czasów dzieciństwa, kiedy chodzili nad tamtejsze stawy kąpać się, wędkować, a w weekendy wypoczywać całymi rodzinami. Z czasem to miejsce zagospodarowała przyroda, stawy porosły roślinnością i przejęły je we władanie zwierzęta – mówi Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz. Z informacji przekazywanych przez leśników wynika, że nie ma możliwości przywrócenia obu stawom funkcji rekreacyjnych, ale w ich pobliżu powstaną ścieżki edukacyjno-spacerowe.

Powstanie użytku ekologicznego nie oznacza, że prace pielęgnacyjne na jego obszarze zostaną zaniechane. – Przeciwnie, aby chronić cenny przyrodniczo i kulturowo obszar, trzeba na bieżąco monitorować i wyprzedzać procesy przyrodnicze – dodaje Grzegorz Cekus. Na obszarze objętym ochroną będą prowadzone prace o charakterze sanitarnym i poprawiającym bezpieczeństwo. Jeśli dojdzie do wycięcia drzewa, to zostanie one pozostawione do naturalnego rozpadu.

Las Zagórski to kompleks leśny o powierzchni 425 ha położony w sosnowieckich dzielnicach Zagórze i Kazimierz. Stanowi pozostałość dawnej Puszczy Pakosznickiej, zwanej Pakosznicą, która pokrywała znaczną część terenów rozciągających się nad Sztołą, Białą Przemszą, Bobrkiem i Potokiem Zagórskim.
Użytki ekologiczne są jedną z form ochrony przyrody. Ustanawia się je na pozostałościach ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. W Polsce jest blisko 8,5 tys. takich użytków, a ich łączna powierzchnia przekracza 56 tys. hektarów.

Agnieszka Konieczny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Albina Fila