Solidar Śląsko Dąbrow

Prezydent i premier na Karczmie Piwnej śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

Wielkie zwycięstwo „Solidarności” przyniosło wolność całej środkowo-wschodniej Europie. Nie byłoby upadku Muru Berlińskiego i zjednoczenia Niemiec, gdyby nie „Solidarność” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Regionalnej Karczmy Piwnej śląsko-dąbrowskiej „S”, która odbyła się 18 stycznia w katowickim „Spodku”. Gościem dorocznego spotkania gwarków był również premier Mateusz Morawiecki. 
 
W swoich wystąpieniach skierowanych do ok. 1,3 tys. uczestników karczmy zarówno prezydent, jak i szef rządu nawiązywali do przypadającej w tym roku 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Dziękując za zaproszenie na tradycyjne spotkanie gwarków, prezydent Andrzej Duda zaproponował, aby pierwsze posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w roku jubileuszu związku odbyło się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. –  Po to, by nie tylko ludzie „Solidarności”, ale wszyscy nasi współobywatele wiedzieli, że dzieje się coś ważnego i coś historycznego. Taki jest jubileusz czterdziestolecia tego wielkiego związku zawodowego, a tak naprawdę u swojego zarania największego ruchu społecznego, jaki kiedykolwiek istniał w Europie, ale także i na świecie – podkreślił Andrzej Duda. 
 
Prezydent życzył zgromadzonym, aby „Solidarność” nadal była niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym, który reprezentuje interesy pracowników, bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje władzę. – Najważniejsza jest rzetelna obrona praw ludzi pracy, rzetelna obrona rodziny,  rzetelna obrona także świata najważniejszych wartości, bo tym właśnie była i jest „Solidarność” – mówił Prezydent Andrzej Duda. 
 
Premier Mateusz Morawiecki wskazał w swoim przemówieniu, że realizowany obecnie model rozwoju gospodarczego jest oparty na ideałach „Solidarności”. – Rozwój szybki, ale zrównoważony, którego korzyści są podzielone równiej, sprawiedliwiej dla całego społeczeństwa – mówił szef rządu. 
 
Premier ocenił, że jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed Polską i przed Śląskiem jest wyścig gospodarczy, którego elementami są rewolucja cyfrowa i rewolucja klimatyczna. –  Trzeba rozumieć, że polityka klimatyczna to podstawowy instrument realizacji polityki gospodarczej UE. Nie dać się w ten sposób zmanipulować. Wiedzieć, że musimy się przekształcać, ale dbać o interesy Polski, o interesy Śląska – podkreślił Mateusz Morawiecki. 
 
Karczma Piwna śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” jest największą tego typu imprezą organizowaną przez „S” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Tegoroczne spotkanie gwarków przy tradycyjnej golonce oraz piwie po raz pierwszy w historii odbyło się w katowickim „Spodku”. Biesiady, w których uczestniczą wyłącznie mężczyźni, przebiegają według określonego rytuału i zasad, a towarzyszy im wspólne śpiewanie tradycyjnych śląskich pieśni, okraszone żartami i występami kabaretowymi. 
 
łk
źródło foto: Adam Guz/KPRM
 

Dodaj komentarz