Solidar Śląsko Dąbrow

Więcej kontroli PIP w 2020 roku

W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli – poinformował Czesław Łyczek, Główny Inspektor Pracy. To o 2 tys. więcej niż w 2019 roku i ponad dwa razy więcej, niż dwa lata temu. Inspektorzy będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów prawa pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 
Podobnie jak w poprzednich latach PIP weźmie pod lupę umowy cywilnoprawne, sprawdzając, czy nie zostały one zawarte w warunkach właściwych dla umów o pracę. Wśród priorytetów jest także kontrola przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i minimalnej stawki godzinowej.
 
PIP będzie sprawdzała legalność zatrudnienia polskich pracowników i cudzoziemców. Zapowiedziano także kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania przepisów dotyczących pracowników tymczasowych. Od tego roku inspektorzy pracy zamierzają kontrolować agencje pracy, prowadzone przez osoby spoza Unii Europejskiej.
 
Pracodawcy będą sprawdzani także pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 lipca 2019 roku obowiązek tworzenia PPK mają pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Z początkiem tego roku dotyczy on także firm, w których pracuje od 50 do 249 osób.
 
Pod kątem przestrzegania przepisów BHP inspekcja pracy planuje kontrole m.in. w placówkach handlowych i w ochronie zdrowia. W górnictwie będą one ukierunkowane na ujawnianie nieprawidłowości, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu pracowników kopalń oraz firm świadczących usługi górnicze.
 
ak
 

Dodaj komentarz