Solidar Śląsko Dąbrow

Po masówkach w kopalniach kolejna runda rozmów

W środę 10 lutego o godz. 12.00 rozpocznie się kolejna runda rozmów pomiędzy przedstawicielami central związkowych w Kompanii Węglowej a zarządem spółki. We wtorek związki zawodowe zorganizowały masówki we wszystkich kopalniach i zakładach KW, aby poinformować załogę o przebiegu dotychczasowych rozmów z kierownictwem zarządu Kompanii i Ministerstwem Energii.

Bezpośrednią przyczyną decyzji o zorganizowaniu masówek w kopalniach i zakładach spółki był impas w rozmowach dotyczących przekształceń w spółce, warunków pracy i pracy,  Planu Techniczno-Ekonomicznego KW na 2016 rok oraz sposobu wypłaty tzw. czternastek.   Tematem środowego spotkania ma być właśnie kwestia terminu i sposobu wypłaty nagrody rocznej, tzw. czternastek. To część wynagrodzenia górników, która jest wypłacana raz do roku w lutym.

28 stycznia zarząd KW wypowiedział porozumienie z 17 lipca 2015 roku, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 231 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków zatrudnienia. Ten krok zarządu wywołał ostry sprzeciw reprezentantów załogi. Kompanijne centrale związkowe domagają się, aby zarząd wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia.

W ubiegłym tygodniu w Katowicach odbyły się dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych z zarządem KW i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. W zeszły piątek w Warszawie obradował Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W spotkaniu z przedstawicielami górniczych central związkowych i związków pracodawców stronę rządową reprezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Żadne z tych spotkań nie przyniosło przełomu.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.