Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy motoryzacji chcą kompleksowych zmian w prawie

Regionalna Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność w Katowicach domaga się wprowadzenia systemowych rozwiązań prawnych regulujących uprawnienia pracowników podczas upałów. W przyjętym stanowisku związkowcy wskazują, że w tej kwestii w obecnie obowiązujących przepisach występuje poważna luka.

Stanowisko Regionalnej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego to reakcja na skargi pracowników zgłaszane podczas fali upałów, która w tym roku przetoczyła się przez Polskę. Związkowcy wskazują, że w kolejnych latach sytuacja może się powtarzać, z kolei prawo w żaden sposób nie chroni pracowników przed koniecznością pracy w wysokich temperaturach zagrażających ich zdrowiu i życiu. – Nadmierna uciążliwość z tego tytułu jest szczególnie odczuwana przez osoby wykonujące pracę w zamkniętych halach produkcyjnych, gdzie temperatura powietrza często przekracza 35 stopni Celsjusza – czytamy w stanowisku RSPMot.

Pełna treść stanowiska RSPMot

Związkowcy wskazują, że jedynym aktem prawnym regulującym kwestię temperatur w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku. Jednak to rozporządzenie precyzyjnie określa jedynie minimalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniach. Jeśli spadnie ona poniżej 14 stopni pracownik ma prawo odmówić świadczenia pracy bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. – Przepisy prawa pracy nie zawierają jednak podobnych rozwiązań w zakresie dopuszczalnej maksymalnej temperatury (…).
Wprawdzie organy zajmujące się ochroną warunków pracy, często kierują pod adresem pracodawców zalecenia dotyczące m.in. zapewnienia pracownikom dodatkowych przerw czy możliwości zwolnienia z obowiązku pracy, jednakże ze względu, iż zalecenia te nie mają mocy prawnej, nie wiążą pracodawców – napisali członkowie RSPMot.

Regionalna Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego postuluje przyznanie pracownikom dodatkowych uprawnień, jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonują pracę, przekracza 28 stopni. Związkowcy proponują m.in. skrócenie dobowego wymiaru czasu pracy pracownika o godzinę, przyznanie pracownikom dodatkowych przerw w pracy oraz rekompensaty finansowej za pracę w uciążliwych warunkach wynoszącej 15 proc. wynagrodzenia zasadniczego. – Zdajemy sobie sprawę, że problem dotyczy nie tylko motoryzacji, dlatego zapraszamy do dyskusji o propozycjach zmian w prawie również inne branże i prosimy o kontakt z nami. Problem jest bardzo poważny i wymaga systemowego rozwiązania. Im większe poparcie dla wprowadzenia zmian w prawie uda nam się zbudować, tym większa jest szansa, że rządzący zrealizują te postulaty – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność.

łk
źródło foto: pixabay.com/CC0

Dodaj komentarz