Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy dąbrowskiego szpitala opowiedzieli się za strajkiem

Ponad 97 proc. pracowników Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, którzy wzięli udział w referendum strajkowym, opowiedziało się za tą formą protestu. W głosowaniu uczestniczyło przeszło 60 proc. personelu placówki.

Referendum strajkowe przeprowadzone zostało w dniach 30 maja – 2 czerwca. Ostateczny protokół z wynikami głosowania został sporządzony 6 czerwca i przekazany pracodawcy. – Wyniki głosowania pokazały, że problemy, o których od wielu miesięcy mówią związki zawodowe, są rzeczywistymi problemami pracowników. Biorąc udział w referendum i opowiadając się za strajkiem, pracownicy dali nam sygnał do zorganizowania protestu – mówi Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w placówce. Zaznacza, że decyzje dotyczące rozpoczęcia akcji strajkowej jeszcze nie zapadły.

Spór zbiorowy trwa w szpitalu od lutego. Biorą w nim udział wszystkie związki zawodowe funkcjonujące w placówce. Domagają się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników. Zdaniem związkowców problemem są bardzo niskie płace części pracowników, np. sekretarek medycznych oraz rozbieżności w wynagrodzeniach osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Związkowcy zarzucają też pracodawcy błędy w zarządzaniu. W ich ocenie ze względu na złą organizację pracy i niskie płace z pracy w szpitalu rezygnują specjaliści.

Żuchowicz podkreśla, że od momentu rozpoczęcia sporu ani razu nie doszło do zbliżenia stanowisk organizacji związkowych i pracodawcy. 22 marca w szpitalu przeprowadzony został dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

12 maja strony zwróciły się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli tak się stanie, będzie to druga interwencja WRDS w sprawie dąbrowskiego szpitala. – Czekamy na odpowiedź Rady, ale decyzji w sprawie strajku nie będziemy od niej uzależniali. Może się tak zdarzyć, że do spotkania w ramach WRDS dojdzie podczas protestu – zapowiada przewodnicząca „S” w dąbrowskim szpitalu.

Pierwsze posiedzenie WRDS dotyczące sytuacji w placówce odbyło się 15 kwietnia. Ustalono, że strony wrócą do rozmów, ale zakończyły się one fiaskiem.

aga

 

Dodaj komentarz