Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność z Yazaki poprawia warunki pracy

Z inicjatywy zakładowej Solidarności w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie w czasie letnich upałów zostaną wprowadzone dłuższe, płatne przerwy w pracy.

Jak informuje Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w Yazaki, gdy tylko słupek rtęci przekroczy 28 stopni Celsjusza, przerwy technologiczne zostaną wydłużone z 5 do 8 minut. Są to dwie przerwy w ciągu każdej zmiany wynikające z procesu technologicznego, które przez cały rok obowiązują na niektórych liniach montażowych. – W tym czasie pracownicy mogą napić się wody lub skorzystać z toalety. Nie mają innej możliwości odejścia od stanowiska pracy, chyba że zastąpi ich skoczek. Podczas upałów przerwy te będą wydłużane do 8 minut, co pozwoli ludziom dodatkowo odpocząć lub zaczerpnąć świeżego powietrza – mówi Katarzyna Grabowska.

Dzięki zakładowej Solidarności podczas upałów 5-minutowe przerwy w pracy zostaną wprowadzone na stanowiskach, na których na co dzień nie obowiązują, np. stołach stacjonarnych. – Praca w podwyższonej temperaturze nie tylko zwiększa niebezpieczeństwo zasłabnięć i omdleń, ale również stwarza zagrożenie tzw. stresem gorącym, który niesie poważne zagrożenia dla zdrowia. Z tego względu podobnie jak w poprzednich latach zwróciliśmy się do pracodawcy o zapewnienie załodze odpoczynku w czasie dokuczliwych, utrudniających pracę upałów. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać, potwierdzone zostały tylko zasady, które wprowadzone zostały w Yazaki w zeszłym roku – mówi Katarzyna Grabowska.

Wprowadzenie przerw w pracy podczas upałów wynika z dobrej woli pracodawcy. Przepisy pracy nie obligują przedsiębiorców do podejmowania tego typu działań. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast zapewnienie załodze zimnych napojów, jeżeli temperatura w pomieszczeniach produkcyjnych przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Przepisy nie regulują w jakiej ilości, ani w jaki sposób pracodawca ma to zrobić. Rodzaj napoju powinien zostać skonsultowany ze związkami zawodowymi. – Napoje te powinny być udostępniane pracownikom nieodpłatnie w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Nie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na stanowisku, na którym wysoka temperatura utrzymuje się przez cały dzień, czy tylko przez jakiś czas – wyjaśnia Katarzyna Grabowska. Podkreśla, że podczas upałów pracownicy Yazaki mają zapewniony stały dostęp do zimnej wody. – Gdy wzrasta temperatura, apelujemy do naszych pracowników, by ewentualny brak wody zgłaszali do komisji zakładowej lub społecznych inspektorów pracy, co pozwoli nam na szybką interwencję – dodaje przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy związanym z pracą w wysokich temperaturach jest dbanie o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu oraz zainstalowanie rolet lub żaluzji pozwalających na zasłonięcie okien.

Za nieprawidłowości i naruszanie przepisów związanych z pracą w wysokich temperaturach Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku tzw. recydywy – do 5 tys. zł. Inspektor pracy może też skierować wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy.

aga

 

Dodaj komentarz