Solidar Śląsko Dąbrow

Pożegnanie Jerzego Wartaka

Rodzina, bliscy, koledzy z Solidarności pożegnali Jerzego Wartaka, jednego z przywódców strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 grudnia w kościele pw. św. Józefa w Katowicach Załężu. Jerzy Wartak spoczął na cmentarzu parafialnym.
 
Najbliżsi żegnając Jerzego Wartaka podkreślali, że był ciepłym, życzliwym człowiekiem i nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Przedstawiciele rodziny zaznaczali, że trzymał się z dala od politycznych kłótni i nienawiści, dążył do pojednania.  – Był jednym z tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, naszego regionu. Jego życie przepełnione było troską o innych – podkreślał podczas homilii ks. Marek Organista z parafii św. Józefa.
 
Jerzy Wartak pracę w kopalni Wujek rozpoczął w 1974 roku. W 1980 roku brał udział w strajku w kopalni i zapisał się do zakładowej Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym ze współorganizatorów protestu w tym zakładzie. Za kierowanie strajkiem otrzymał wyrok 3,5 roku więzienia. Wraz z nim na kary więzienia zostali skazani także przywódcy strajku w kopalni: Stanisław Płatek na 4 lata, a Adam Skwira i Marian Głuch na 3 lata pozbawienia wolności.
 
Po wyjściu na wolność organizował pomoc dla rodzin górników zabitych podczas pacyfikacji kopalni. Po 1989 roku działał w Solidarności kopalni Wujek, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego komisji zakładowej. Przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 roku Krzysztof Pluszczyk podkreśla, że jako związkowiec załatwiał sprawy ważne nie tylko dla kopalni, ale dla całego górnictwa.
 
Jerzy Wartak był jednym z oskarżycieli posiłkowych w procesach przeciwko członkom plutonu specjalnego, którzy strzelali do górników podczas pacyfikacji kopalni. Rolę oskarżyciela posiłkowego pełnił także podczas toczącego się w Warszawie procesu przeciwko generałowi Czesławowi Kiszczakowi. Wielokrotnie podkreślał, że chciałby, aby osoby winne śmierci górników spotkała sprawiedliwa kara. Po śmierci św. Jana Pawła II ogłosił, że przebacza generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu.
 
Jerzy Wartak zmarł 11 grudnia. Miał 71 lat.
 
aga
 

Dodaj komentarz