Solidar Śląsko Dąbrow

Powstaje cyfrowe archiwum

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej powstaje archiwum opozycyjne – kolekcja poświęcona publikacjom tzw. drugiego obiegu wydawanym przez opozycję antykomunistyczną. Remigiusz Lis, kierownik Działu Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej podkreśla, że w zbiorach BŚ znajduje się wiele publikacji z drugiego obiegu z lat 80-tych. – Te publikacje zachowały się albo dzięki bibliotekarzom, którzy w tamtych czasach mieli odwagę, żeby je gromadzić albo pochodzą z darów przekazanych przez działaczy Solidarności. Do tej pory była to kolekcja udostępniana czytelnikom na miejscu, ale chcielibyśmy ją zdigitalizować i umieścić w internecie. Do tego musimy mieć zgodę właściciela praw autorskich – mówi.

Dlatego kilka tygodni temu Biblioteka Śląska zwróciła się do śląsko-dąbrowskiej Solidarności z prośbą o współpracę przy tworzeniu archiwum. – Sporządziliśmy listę ponad 70 tytułów czasopism i wydawnictw z tego okresu i okazało się, że Zarząd Regionu posiada prawa autorskie do ponad 50 z nich – dodaje. Część materiałów, do których udało się ustalić prawa autorskie, została przekazana już do pracowni komputerowej, gdzie rozpoczęła się ich digitalizacja. To żmudna praca, ale zdaniem pracowników Biblioteki Śląskiej bardzo ważna. Pozwoli na zebranie w jednym miejscu większości regionalnych wydawnictw opozycyjnych. – To są dokumenty, które nigdy dotąd nie były zbierane przez żadne instytucje, może z wyjątkiem tych, które ścigały członków Solidarności za działalność opozycyjną – żartuje Remigiusz Lis.

Jest przekonany, że nielegalnych wydawnictw jest dużo więcej. Czytelnicy Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego, którzy chcieliby się włączyć w budowę archiwum i posiadają w swoich domach materiały opozycyjne z lat 80-tych mogą przekazać je Bibliotece Śląskiej. – Jeżeli, ktoś chciałby zachować oryginały, może nam umożliwić ich zeskanowanie – dodaje Remigiusz Lis.

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej znajdą się także publikacje, które powstały po 1989 roku i archiwalne wydania Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego. Już można tam sięgnąć po ponad 300 numerów TŚD z lat 2007-2013. Zostały one opublikowane w taki sposób, by możliwe było wyszukiwanie konkretnych haseł poprzez wprowadzenie słów kluczowych. W przyszłości w kolekcji umieszczone zostaną również publikacje wydawane przez komisje zakładowe Solidarności m.in. Wolny Związkowiec.

Agnieszka Konieczny


Dodaj komentarz