Solidar Śląsko Dąbrow

W piątek ostateczna wersja programu

W piątek 29 listopada zarząd Kompanii Węglowej przekaże związkom zawodowym gotowy projekt programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020. Od zawartości tego dokumentu międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy uzależnia dalsze kroki i ewentualne rozpoczęcie akcji protestacyjnych.

– Zarząd zobowiązał się, że przekaże nam program w piątek, czyli tego samego dnia, gdy otrzyma go Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej. Poinformowano nas również, że założenia tego dokumentu mogą jeszcze ulec zmianie. Gdy zapoznamy się z ostateczną wersją programu restrukturyzacji, poinformujemy o dalszych krokach – powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności po spotkaniu kompanijnych związków zawodowych z zarządem spółki, które odbyło się w siedzibie KW 25 listopada.

Program restrukturyzacji Kompanii Węglowej ma zakładać m.in. zwolnienie ponad tysiąca pracowników administracji, obniżenie, a następnie zamrożenie płac, sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład Kompanii Węglowej.

W piątek 22 listopada sztab protestacyjno-strajkowy, w skład którego wchodzą wszystkie związki zawodowe działające w KW, zapowiedział rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego z pracodawcą. W środę 27 listopada we wszystkich kopalniach i zakładach należących do KW zostaną przeprowadzone masówki informacyjne dla załogi. Od przeszło miesiąca w Kompanii Węglowej trwa pogotowie strajkowe. 

Dodaj komentarz