Solidar Śląsko Dąbrow

Powołano komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych

25 maja w Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powołany został komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Celem komitetu jest zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającej możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej dla kobiet i 40 latach pracy składkowej dla mężczyzn.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że związek dość długo czekał na zaangażowanie się rządzących w inicjatywę wprowadzenia emerytur stażowych, ale jak dotychczas bez efektu. – Zjednoczona Prawica nie do końca wsłuchuje się w głos obywateli, albo nie dosłyszą na jedno ucho. Na każdym spotkaniu z pracownikami w naszym kraju mówi się o emeryturach stażowych. Dlatego korzystamy z tego narzędzia, jakim jest demokracja bezpośrednia i zaczynamy zbierać podpisy, a jesteśmy skuteczni – powiedział Piotr Duda, wyliczając sukcesy związku związane z takimi inicjatywami. Wymienił m.in. kwestię płacy minimalnej czy przywrócenia wieku emerytalnego do poziomu 60. lat dla kobiet i 65. lat dla mężczyzn.

Wskazał, że również prezydent Andrzej Duda, mimo że sprawa emerytur stażowych była elementem jego umów programowych z „Solidarnością”, jak dotychczas nie zajął się projektem związku. – Niestety sprawa przeciąga się już drugą kadencję. Uważamy, że trzeba wspomóc działania prezydenta. Mam nadzieję, że pan prezydent także jako obywatel podpisze się pod wnioskiem dotyczącym tego projektu obywatelskiego –  dodał przewodniczący Komisji Krajowej.

Piotr Duda podkreślił, że projekt wprowadzenia emerytur stażowych jest ważny dla wielu pracowników, nie tylko tych z długim stażem, ale także młodych. – Bo chodzi o to, żeby walczyć z umowami śmieciowymi, żeby młodzi pracownicy zrozumieli, że czas najwyższy upominać się o to, żeby pracodawca odprowadzał im składkę na ubezpieczenie społeczne, bo to pozwoli im w przyszłości przejść na emeryturę stażową – tłumaczył Piotr Duda. Wskazał, że związek chce, aby wszyscy pracownicy w naszym kraju, nie tylko ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, płacili składki na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości.

Odniósł się też do proponowanego przez rządzących tzw. zerowego PIT-u dla pracowników, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale zdecydowaliby się dalszą pracę bez pobierania świadczenia emerytalnego. – Dajmy pracownikowi wybór. Jeśli ma zdrowie, jeśli chce skorzystać z zerowego PIT-u, proszę bardzo. Jeżeli nie ma już zdrowia, ciężko pracuje, w ciężkich warunkach, niech ma możliwość przejścia na emeryturę stażową – podsumował przewodniczący Komisji Krajowej.

Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych musi teraz zebrać minimum 1000 podpisów obywateli. Następnie musi złożyć u Marszałka Sejmu zawiadomienie o powstaniu komitetu wraz z obywatelskim projektem i zebranymi podpisami. Marszałek ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia. Jeśli zostanie ono przyjęte, wówczas rusza akcja informacyjna i właściwa zbiórka podpisów. Aby projekt mógł trafić pod obrady Sejmu, trzeba zebrać podpisy minimum 100 tys. obywateli.

ny
źródło foto: Tygodnik Solidarność/M.Żegliński