Solidar Śląsko Dąbrow

Postęp w negocjacjach

Pojawiła się szansa, że do 31 marca zostanie uzgodniony pakiet socjalny dla załogi  sprywatyzowanej Elektrociepłowni Zabrze S.A pomiędzy nowym właścicielem, Fortum Power and Heat Polska a Wspólnym Związkowym Zespołem Negocjacyjnym EC Zabrze. Po ponad dwóch miesiącach od pierwszego spotkania stronom udało się ustalić pierwsze zapisy treści pakietu.

– Podczas kolejnej rundy negocjacji, która odbyła się 3 lutego wreszcie zobaczyliśmy, że nowy właściciel też jest zdeterminowany, aby uzgodnić i podpisać pakiet socjalny. Po raz pierwszy spotkanie zakończyło się też wydaniem wspólnego komunikatu o efektach negocjacji. Jeśli jednak chodzi o merytoryczne zapisy pakietu , to są między nami zasadnicze rozbieżności w kluczowych dla pracowników kwestiach – poinformował  Piotr Wujec, pełnomocnik WZZN.

Najważniejsza z nich dotyczy gwarancji zatrudnienia dla pracowników sprywatyzowanej elektrociepłowni. – Jest tak, jak przypuszczaliśmy wcześniej. Nowy inwestor chce zredukować zatrudnienie. Nie zgadza się na zapis o gwarancji zatrudnienia, a w zamian proponuje zapis o odszkodowaniu za utratę pracy. Nie chce też rozmawiać na temat ewentualnej premii prywatyzacyjnej. Liczymy na zmianę stanowiska inwestora pod wpływem naszych argumentów i wypracowanie systemowych rozwiązań – podkreślił Wujec. 

– Oczekujemy też rozmów na temat trwałości obowiązującego Układu Zbiorowego Pracy w naszym zakładzie. Na razie przedstawiciele Fortum poinformowali nas, że analizują czy zachować jego treść. Odczytujemy to jako dobry znak – powiedział Mirosław Grzywa, szef Solidarności w EC Zabrze.

Kolejną rundę negocjacji wyznaczono na 8 lutego.

24 listopada 2010 roku  Fortum Power and Heat  podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. 3 stycznia 2011 roku oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg.

28 stycznia tego roku organizacje związkowe z Elektrociepłowni Zabrze S.A. złożyły w zabrzańskiej Prokuraturze Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa. Zawiadomienie dotyczy naruszania prawa podczas prywatyzacji elektrociepłowni. Zdaniem związkowców umowę prywatyzacyjną zawarto bez wymaganego prawem zabezpieczenia interesów pracowników prywatyzowanej spółki  skarbu państwa, a urzędnicy resortu odmawiając przedstawicielom  związków zawodowych wglądu do jej treści złamali przepisy  ustawy o dostępie do informacji publicznej

2 lutego przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda spotkał się z szefem resortu skarbu państwa Aleksandrem Gradem, aby porozmawiać na temat sytuacji pracowników Elektrociepłowni Zabrze i wątpliwości wobec procesu przekształceń tego zakładu.
 

Dodaj komentarz