Solidar Śląsko Dąbrow

WZD w marcu

24 marca odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność – taką decyzję podjął dziś Zarząd Regionu. Podczas WZD nastąpi wybór nowego przewodniczącego Zarządu Regionu. 

– To nie będzie tylko zebranie wyborcze, ale również sprawozdawcze. Sprawozdanie z działalności za  mijający rok złoży Zarząd Regionu oraz Komisja Rewizyjna – mówi Justyna Latos, wiceprzewodnicząca ZR. Podczas WZD delegaci będą też omawiać sytuację społeczno-gospodarczą w regionie i w kraju.

Dodaj komentarz