Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie postojowego w AMP

Pracownicy z Huty Królewskiej w Chorzowie za czas przebywania na postojowym otrzymają wyższe świadczenia, niż przewiduje Kodeks pracy. Solidarność z ArcelorMittal Poland podpisała  porozumienie w tej sprawie z pracodawcą. – Dążyliśmy do tego, żeby ci pracownicy jak najmniej stracili na wynagrodzeniu – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.

Strony uzgodniły, że pracownik, który będzie przebywał na postojowym przez mniej niż 14 dni roboczych, otrzyma za ten okres 80 proc. wynagrodzenia. Za postojowe od 15 do 24 dni roboczych 75 proc wynagrodzenia, a od 25 do 40 dni roboczych 70 proc. Gdy postojowe będzie dłuższe niż 40 dni pracownik dostanie 60 proc. pensji. – To lepsze rozwiązanie od kodeksowego. Kodeks pracy przewiduje, że za każdy dzień postojowego pracownik powinien dostać 60 proc. wynagrodzenia – zaznacza Jerzy Goiński.

Pracownicy przebywający na postojowym będą kierowani na szkolenia oraz będą mieli możliwość wykorzystywania zaległych urlopów i dodatkowych dni wolnych wynikających z czterobrygadowego systemu pracy.

Porozumienie dopuszcza także możliwość zatrudniania pracowników Huty Królewskiej w innych spółkach i hutach wchodzących w skład ArcelorMittal Poland. Jednak nie dalej niż 20 km od miejsca zamieszkania pracownika i nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu 2 lat. – Zdarzają się takie sytuacje, że w hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, czy w hucie Cedler w Sosnowcu brakuje osób do pracy i wówczas można sięgnąć po pracowników przebywających na postojowym w innej hucie – wyjaśnia przewodniczący. Zastrzeżono także, że prace wykonywane do tej pory przez niektóre spółki zewnętrzne będą zlecane pracownikom AMP.

Ze względu na ograniczenie produkcji na postojowym od 20 kwietnia przebywa 44 pracowników chorzowskiej huty. Porozumienie podpisane przez związek z pracodawcą będzie obowiązywało do końca tego roku, ale Jerzy Goiński podkreśla, że jest szansa na to, aby pracownicy wrócili do pracy jeszcze w tym miesiącu.

Porozumienie obowiązuje w całym AMP. Gdyby w którejkolwiek hucie doszło do podobnej sytuacji jak w Hucie Królewskiej, wówczas pracownicy, którzy zostaną wysłani przez pracodawcę na postojowe, zostaną objęci jego zapisami.

aga
źródło foto:poland.arcelormittal.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.