Solidar Śląsko Dąbrow

Dzięki zapisom układu mają podwyżki

75 zł podwyżki brutto do płacy zasadniczej otrzymają od 1 lipca pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Jastrzębiu-Zdroju: Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej. We wrześniu w postaci jednorazowej premii wypłacone zostanie im wyrównanie wzrostu wynagrodzeń od stycznia.

Porozumienie w sprawie podwyżek płac w 2015 roku dla załóg tych placówek podpisane zostało pomiędzy prezydent Jastrzębia-Zdroju a związkowcami z Solidarności  z jednostek organizacyjnych podległych magistratowi. – To nie jest wysoki wzrost wynagrodzeń, ale lepiej mieć 75 zł brutto więcej do wypłaty, niż nie mieć ich wcale. Poprzedni prezydent każdego roku na wzrost płac rezerwował w budżecie miasta 1,5 mln zł. W tym roku nowa pani prezydent robiła wszystko, żeby podwyżek nam nie przyznać. M.in. odwoływała się do trudnej sytuacji miasta. Na szczęście nasz Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy obliguje pracodawcę do corocznych negocjacji płacowych. Gdyby nie te gwarancje, to w tym roku na wzrost płac nasi pracownicy nie mieliby żadnych szans – informuje Stanisław Krzywicki, przewodniczący Solidarności w Miejskim Zarządzie Nieruchomości. 

Zdaniem przewodniczącego coroczne podwyżki w zakładach podlegającym Urzędowi Miejskiemu w Jastrzębiu-Zdroju są niezbędne, bo średnia płaca w tych placówkach, włącznie z zarobkami ich kierownictwa, wynosi zaledwie około 2,5 tys. brutto.  – Bardzo dużo ludzi pracuje tam za najniższą pensję krajową – informuje Krzywicki.

Jastrzębskie MZN, MOSiR, MOPS i DPS zatrudniają  ponad 300 pracowników.

bg

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.