Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Muzeum Śląskim. Są pieniądze na podwyżki

Dzięki staraniom „Solidarności” działającej w Muzeum Śląskim pracownicy tej instytucji co roku będą otrzymywać dodatkowe świadczenie. 6 grudnia przedstawiciele „S” i pracodawcy podpisali porozumienie w tej sprawie. Wypracowany kompromis nie oznacza końca negocjacji płacowych. Rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń zasadniczych będą kontynuowane już w najbliższych dniach.

Dodatkowe pieniądze wpłyną na konta pracowników Muzeum Śląskiego już w tym roku. Wysokość świadczenia będzie się składała z dwóch elementów: połowy wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika i części przychodów ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum. Do 10 grudnia powinniśmy otrzymać informację dotyczącą wysokości tej kwoty – wyjaśnia Damian Rak, przewodniczący „Solidarności” w Muzeum Śląskim. Związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że coroczna wypłata dodatkowego świadczenia zostanie zagwarantowana w regulaminie wynagradzania. Dodatkowo, pracodawca zobowiązał się do zniwelowania dysproporcji płacowych między pracownikami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach.

Porozumienie podpisane 6 grudnia zakończyło spór zbiorowy na tle płacowym, który „S” wszczęła z pracodawcą w listopadzie zeszłego roku. – Zdecydowaliśmy się na podpisanie tego porozumienia z dwóch powodów. Po pierwsze, chcieliśmy, żeby pracownicy jak najszybciej otrzymali dodatkowe pieniądze. Po drugie, w trakcie wielomiesięcznych rozmów, jakie prowadziliśmy z pracodawcą, muzeum otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowe środki na wynagrodzenia. Ze względów formalnych sposób ich rozdysponowania nie mógł stać się elementem naszego sporu. Niemniej uzyskaliśmy pewność, że pracownicy otrzymają w przyszłym roku podwyżki, na czym oczywiście najbardziej nam zależy – dodaje przewodniczący „S” w placówce.

Rozmowy dotyczące podzielenia dotacji i podwyższenia wynagrodzeń rozpoczną się już w najbliższych dniach. Przedstawiciele „S” chcieliby zakończyć negocjacje jak najszybciej, tak by podwyżki mogły wejść w życie od stycznia 2024 roku.

W Muzeum Śląskim zatrudnionych jest blisko 200 pracowników.

aga