Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda z okazji Dnia Kolejarza w PKP Intercity

Do 10 grudnia, wraz z wynagrodzeniem za listopad, pracownicy PKP Intercity otrzymają 500 zł brutto nagrody z okazji Święta Kolejarza. To ponad dwukrotnie więcej, niż wynikałoby z zapisów układów zbiorowych pracy w Grupie PKP. O zwiększenie nagrody wnioskowały do pracodawcy organizacje związkowe, w tym NSZZ „Solidarność”.

W PKP Intercity, podobnie, jak w pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy PKP, w ZUZP zagwarantowana jest nagroda z okazji branżowego święta w 200 zł brutto. – Pracodawca poinformował związki, że w tym roku gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza wyniesie w sumie 500 zł brutto – mówi Małgorzata Kilis, przewodnicząca „Solidarności” w PKP Intercity.

PKP Intercity realizuje dalekobieżne przewozy pasażerskie. Spółka zatrudnia ponad 8 tys. osób.

ak
źródło foto: commons.wikimedia.org/Krzysztof Popławski/CC BY-SA 4.0