Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w JSW

Podwyższenie funduszu płac i ujednolicenie zasad wypłacania dodatku stażowego to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego podpisanego 11 czerwca przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i związki zawodowe.

Porozumienie z pracodawcą podpisały reprezentatywne organizacje związkowe: NSZZ Solidarność, Federacja ZZ Górników JSW oraz Kadra. Zgodnie z jego zapisami fundusz płac będzie wyższy o 7 proc. Pieniądze przeznaczone zostaną na podniesienie stawek zasadniczych wszystkich pracowników spółki oraz ujednolicenie zasad naliczania dodatku stażowego tzw. Karty Górnika.

Jak poinformowali związkowcy w komunikacie wydanym po podpisaniu porozumienia, płace zasadnicze zostaną podwyższone z wyrównaniem od 1 czerwca. Wzrost stawek zasadniczych przełoży się także na podwyższenie innych składników wynagrodzeń. Wyższa będzie m.in. dniówka urlopowa, wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy. Wzrosną także m.in. 14-ta pensja i Barbórka oraz nagrody jubileuszowe.

Uzgodniono również, że reguły dotyczące wypłaty dodatku stażowego tzw. Karty Górnika będą jednakowe we wszystkich zakładach wchodzących w skład JSW. Wprowadzone zostaną m.in. jednakowe zasady wliczania okresu nauki do okresów zatrudnienia.

W ocenie związkowców wprowadzenie zmian do Karty Górnika stanowi pierwszy krok w kierunku ujednolicenia systemu wynagradzania w spółce – Porozumienie w zdecydowanej części realizuje nasze oczekiwania. Wprowadza wzrost miesięcznych wynagrodzeń oraz przywraca świadczenia, które w ramach programu oszczędnościowego nie zostały pracownikom wypłacone – mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Zgodnie z zapisami porozumienia do 20 lipca pracownicy otrzymają nadpłatę 14-tej pensji za 2016 rok. Natomiast po analizie finansowej wyników spółki za III kwartał tego roku wypłacony zostanie zaległy deputat węglowy za 2016 rok. Pieniądze za deputat powinny wpłynąć na konta pracowników do końca października. Są to uprawnienia, które zostały wstrzymane tzw. porozumieniem oszczędnościowym podpisanym w JSW 16 września 2015 roku. Na mocy tego porozumienia, żeby ratować spółkę przed upadłością, pracownicy zgodzili się oddać od 20 do 30 proc. swojego rocznego uposażenia. Związkowcy podkreślali wówczas, że gdyby takie porozumienie nie zostało podpisane, najprawdopodobniej doszłoby do upadłości spółki i likwidacji miejsc pracy. – Zawsze mówiliśmy, że uprawnienia typu 14-ta pensja, czy deputat węglowy są jedynie czasowo zawieszone i będą przywrócone tak szybko, jak to tylko możliwe – czytamy w komunikacie wydanym przez reprezentatywne związki zawodowe JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Polsce i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Firma zatrudnia przeszło 20,8 tys. pracowników.

aga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *