Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie i koniec protestu w PGG

15 lipca wieczorem związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej podpisały porozumienie z zarządem spółki. Pracownicy otrzymają wyrównanie inflacyjne. Wcześniej tego dnia w Warszawie związkowcy rozmawiali o inwestycjach w kopalniach i korektach górniczej umowy społecznej z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

Zgodnie z zapisami porozumienia pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają do 29 lipca jednorazowe świadczenie rekompensujące skutki inflacji. Dla pracowników dołowych wyniesie ono 6400 zł brutto, dla osób zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla 5200 zł brutto, a dla pozostałych pracowników 4000 zł brutto. Jednocześnie strony uzgodniły, że we wrześniu i w listopadzie odbędą się negocjacje na temat wyrównania inflacyjnego za III i IV kwartał.

Podpisanie porozumienia dotyczącego kwestii płacowych z zarządem PGG w siedzibie spółki w Katowicach nastąpiło kilka godzin po rozmowach związkowców z szefem MAP Jackiem Sasinem w Warszawie. Spotkanie dotyczyło postulowanych przez stronę społeczną inwestycji w zwiększenie wydobycia w kopalniach, cen węgla dla energetyki oraz zmian w górniczej umowie społecznej. – Nasz protest przyniósł skutek. Dzisiaj słyszymy od rządzących, że węgiel jest potrzebny, że trzeba inwestować. Uzyskaliśmy zapewnienie, że w najbliższym czasie rozmowy o inwestycjach będą kontynuowane. Podczas spotkania padły też deklaracje w sprawie korekty umowy społecznej – powiedział Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności” i przewodniczący związku w PGG.

Porozumienie kończy protest okupacyjny prowadzony w spółce od 11 lipca. Miał on charakter rotacyjny. W budynku przez cały czas przebywa kilkudziesięciu górników. Uczestnicy akcji zmieniają się co 12-24 godziny.

łk