Solidar Śląsko Dąbrow

Pogotowie strajkowe w ZEC w Katowicach

Wszystkie wydziały Zakładów Energetyki Cieplnej w Katowicach zostały oflagowane, a 15 grudnia w firmie rozpocznie się pogotowie strajkowe. Pracownicy spółki domagają się podwyższenia płac zasadniczych o 500 zł brutto.

O rozpoczęciu działań protestacyjnych pracownicy ZEC zdecydowali w referendum strajkowym, które zorganizowane zostało 7 grudnia. W głosowaniu wzięło udział blisko 78 proc. pracowników firmy. „Tak” na pytanie dotyczące poparcia postulatów płacowych zgłoszonych przez stronę związkową i rozpoczęcia akcji protestacyjnych, ze strajkiem włącznie odpowiedziała zdecydowana większość głosujących. Zdaniem Zbigniewa Kniotka, przewodniczącego Solidarności w ZEC w Katowicach, wynik referendum świadczy o tym, że pracownicy wspierają działania strony związkowej i są gotowi przystąpić do strajku. – Powołaliśmy Sztab Protestacyjno-Strajkowy, który podejmie decyzje dotyczące terminu rozpoczęcia i przebiegu akcji protestacyjnych. Oprócz strajku bierzemy pod uwagę także inne formy protestu – zapowiada związkowiec.

Głosowanie trwało jeden dzień. Urny referendalne wystawione zostały we wszystkich ciepłowniach i elektrociepłowniach należących do ZEC oraz w biurach zarządu spółki. Referendum zorganizowane zostało przez zakładową organizację Solidarności oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Te dwa związki od lutego tego roku prowadzą z pracodawcą spór zbiorowy, domagając się podwyżek w wysokości 500 zł brutto do płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników firmy. Podwyżka miałaby dotyczyć tzw. „czarnych dni roboczych”, czyli dni od poniedziałku do piątku.

Ostatnie rozmowy płacowe z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy odbyły się 22 listopada i zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. W odpowiedzi na postulat strony związkowej pracodawca zaproponował jedynie wzrost wynagrodzeń o 1,5 proc., czyli średnio o 57 zł brutto miesięcznie oraz podwyższenie wartości bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne z 22 zł na 23,10 zł. Propozycje zgłoszone przez pracodawcę miałyby wejść w życie dopiero 1 stycznia przyszłego roku.

W ZEC zatrudnionych jest ponad 300 pracowników. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją i dystrybucją energii cieplnej. Energię dostarcza m.in. do kopalń i zakładów przemysłowych. ZEC posiada wydziały m.in. w Katowicach, Mysłowicach i Sosnowcu. Właścicielem firmy jest spółka DK Energy.

aga

Dodaj komentarz