Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w katowickim samorządzie

W styczniu weszły w życie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników katowickiego magistratu oraz instytucji podległych miejskiemu samorządowi wynegocjowane przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych w Katowicach. W przeliczeniu na etat zarobki wzrosną o 400 zł brutto. 
 
– 200 zł to kwota gwarantowana. Co najmniej o tyle wzrośnie wynagrodzenie każdego pracownika od stycznia. O podziale reszty pieniędzy z puli przeznaczonej na podwyżki decydowali dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta na podstawie wytycznych otrzymanych od prezydenta Katowic oraz w wyniku uzgodnień z organizacjami związkowymi – tłumaczy Stefan Jendrysczyk, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych w Katowicach. – Jesteśmy zadowoleni z tego porozumienia. Chciałbym podziękować mojemu zastępcy Jerzemu Kędziorowi, który razem ze mną prowadził negocjacje z władzami miasta – dodaje..
 
Podwyżki płac w 2019 roku związkowcy uzgodnili z przedstawicielami władz samorządowych Katowic w listopadzie zeszłego roku. To już kolejny wzrost wynagrodzeń w instytucjach podległych miejskiemu samorządowi wynegocjowany przez Solidarność w ostatnich latach. W 2017 roku wynagrodzenia w tych jednostkach wzrosły średnio o 130 zł brutto, a w przypadku najmniej zarabiających pracowników o 150 zł brutto. Z kolei w zeszłym roku pensje najniżej uposażonych osób podniesiono średnio o 220 zł brutto. – W tym roku podwyżki dostaną wszyscy pracownicy. Cieszymy się, że wynagrodzenia rosną systematycznie – podkreśla przewodniczący Jendrysczyk. 
 
Poza podwyżkami płac związkowcy uzgodnili również z władzami samorządowymi Katowic, że spotkania strony związkowej z przedstawicielami prezydenta miasta będą się odbywać dwa razy w roku: w kwietniu i we wrześniu. – Powoli udaje nam się wypracowywać model systematycznej współpracy. To bardzo ważne, bo problemów pracowniczych wymagających rozwiązania w jednostkach organizacyjnych Katowic jest bardzo dużo – zaznacza szef MKK NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych w Katowicach. 
 
Podwyżka wynagrodzeń obejmie pracowników Urzędu Miasta w Katowicach oraz osoby zatrudnione w jednostkach i instytucjach podległych katowickiemu samorządowi, czyli m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów czy Straży Miejskiej. Łącznie wyższe wynagrodzenia otrzyma kilka tysięcy pracowników.
 
łk
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz