Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w jaworznickim MPWiK

O 4,3 proc. wzrosną od stycznia wynagrodzenia zasadnicze pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Podwyżka to efekt negocjacji pomiędzy zarządem spółki i zakładową Solidarnością.

– W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy mamy zapisane, że co roku w czwartym kwartale przystępujemy z zarządem do rozmów płacowych. W tym roku udało nam się wynegocjować wzrost wynagrodzeń na poziomie 4,3 proc. Myślę, że to przyzwoita podwyżka i pracownicy na pewno odczują ją w swoich portfelach – mówi Andrzej Dudzik, przewodniczący Solidarności w jaworznickim MPWiK.

W porozumieniu podpisanym 16 grudnia znalazł się również zapis gwarantujący załodze spółki nagrodę z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w wysokości nie mniejszej niż 2 tys. zł brutto. – Umówiliśmy się, że ostateczną kwotę nagrody  ustalimy po pierwszym kwartale 2014 roku – zaznacza przewodniczący.

Kolejny punkt porozumienia płacowego dotyczy utrzymania kwoty przeznaczonej na premie wynikające z oceny okresowej pracowników na poziomie z 2013 roku. – W dokumencie zawarty został również zapis mówiący o tym, że po pierwszym półroczu dokonamy analizy kondycji finansowej spółki i jeżeli wynik finansowy naszej firmy będzie dodatni przystąpimy do dalszych negocjacji płacowych – tłumaczy przewodniczący.

Jaworznickie wodociągi zatrudniają 268 osób. Do Solidarności, która jest jedynym związkiem zawodowym działającym w spółce, należy 162 pracowników.

Dodaj komentarz