Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w jastrzębskich instytucjach samorządowych

385 zł brutto – średnio o taką kwotę od 1 stycznia przyszłego roku wzrosną wynagrodzenia w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju – informuje Sebastian Matuszak z zakładowej „Solidarności”. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało przez stronę społeczną i prezydent miasta Annę Hetman 9 grudnia.

– Mieliśmy większe oczekiwania, ale zostaliśmy postawieni pod ścianą. Gdybyśmy nie podpisali tego porozumienia, pracownicy dostaliby mniej. Pani prezydent podkreślała, że miasto nie dysponuje środkami, które mogłoby przeznaczyć na wyższe podwyżki – mówi Sebastian Matuszak. Jak podkreśla, zapisy PUZP stanowią, że jeśli przedstawiciele pracowników nie dojdą do porozumienia z władzami miasta, wówczas w życie wchodzą takie same podwyżki, jakie zostały przewidziane w ustawie budżetowej dla pracowników „budżetówki”. W 2022 roku wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniesie 4,4 proc. – Podpisane porozumienie gwarantuje nam wzrost płac przekraczający 8 proc. – dodaje Sebastian Matuszak. – Podczas rozmów pani prezydent zapewniała, że środki na podwyżki wynikające z podniesienia płacy minimalnej zostały zabezpieczone już wcześniej. To bardzo ważna informacja, że udało się wygospodarować więcej pieniędzy na fundusz płac. Przez ostatnie lata zarobki w jednostkach podległych samorządowi uległy spłaszczeniu. Najbardziej rosły płace osób zarabiających najmniej, pozostali byli pomijani – podkreśla przedstawiciel „S” w MZN.

Zapisy porozumienia obejmują pracowników tych jastrzębskich instytucji samorządowych, w których obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Obok Miejskiego Zarządu Nieruchomości są to: Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. – Średnie podwyżki w poszczególnych instytucjach mogą być nieznacznie zróżnicowane w zależności od liczby zatrudnionych w nich pracowników –mówi Danuta Jemioło, kierownik biura terenowego śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak podkreśla Danuta Jemioło, warunkiem przyznania podwyżek postawionym przez prezydent miasta było przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzeń z końca danego miesiąca na 10. dzień następnego miesiąca. – Obawialiśmy się, że w 2023 roku 13. pensja zostanie naliczona na podstawie 11. miesięcznych wynagrodzeń z 2022 roku, ale po gwarancjach pani prezydent, że przesunięcie terminu wypłaty, nie wpłynie na wysokość 13. pensji, podpisaliśmy porozumienie. Zapisy odnoszące się do tej kwestii znajdą się w regulaminach wewnętrznych jednostek – mówi.

Od nowego roku wzrosną też wynagrodzenia w miejskim żłobku. Podwyżki zostały zagwarantowane w regulaminie wynagradzania. Dokument został podpisany 8 grudnia przez przedstawicieli dyrekcji placówki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentującej pracowników żłobka. – Wynagrodzenia w żłobku będą wyższe średnio o 380 zł brutto. Na 26 osób zatrudnionych w tej placówce 24 zarabia na poziomie płacy minimalnej – mówi Krzysztof Janicki, przewodniczący oświatowej „S” w Jastrzębiu-Zdroju. Jak zaznacza, część kwoty podwyżki, to wyrównanie do płacy minimalnej, która w przyszłym roku wzrośnie o 210 zł brutto i wyniesie 3010 zł brutto.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0