Solidar Śląsko Dąbrow

Uroczystości rocznicowe w Zabrzu-Zaborzu

W poniedziałek 13 grudnia w Zabrzu-Zabrzu odbędą się regionalne uroczystości upamiętniające opór społeczny wobec wprowadzenia stanu wojennego. W 40. rocznicę wydarzeń Grudnia’81 weterani „Solidarności” jak co roku spotkają się na mszy świętej, a następnie złożą kwiaty pod krzyżem i obeliskiem poświęconym internowanym w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu.

– W związku z tym, że to 40. rocznica tragicznej nocy stanu wojennego, obok uroczystej mszy świętej i złożenia kwiatów, wprowadziliśmy do programu uroczystości dodatkowy element. Postanowiliśmy w sposób szczególny uhonorować tych, którzy dbają o pamięć o tamtych czasach, o przekazywanie prawdy historycznej kolejnym pokoleniom, występując o odznaczenie ich medalem „Pro Patria” – mówi Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Nasze wnioski dotyczyły zarówno poszczególnych osób, jak i organizacji. W sumie odznaczonych zostanie pięć osób indywidualnie oraz dziewięć organizacji związkowych i stowarzyszeń – dodaje Eugeniusz Karasiński. Odznaczenia zostaną wręczone w zabytkowej łaźni łańcuszkowej w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

Obóz internowania w Zabrzu-Zaborzu był największym ośrodkiem odosobnienia na Śląsku w stanie wojennym. Internowano w nim głównie działaczy opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego. 13 grudnia 1981 umieszczono w nim 112 internowanych, w kolejnych dniach liczba ta rosła. Na początku stycznia 1982 roku w Zaborzu przetrzymywano blisko 400 osób. Ostatni internowani opuścili ośrodek w przeddzień pierwszej rocznicy stanu wojennego, 12 grudnia 1982 roku.

ny

Program uroczystości:

godz. 12.00 – uroczysta msza św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Zabrzu, ul Wolności 504.

godz. 13.00 – składanie kwiatów pod krzyżem i obeliskiem upamiętniającym internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu

godz. 14.00 – wręczenie medali „Pro Patria”, łaźnia łańcuszkowa w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolności 410