Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Cablelettra

10 marca pracownicy Cablelettra Poland w Mikołowie razem razem z lutową wypłatą otrzymali podwyżkę. Na mocy porozumienia kończącego spór zbiorowy w firmie płace zasadnicze wzrosną w dwóch transzach od 1 lutego i od 1 lipca 2012 roku. W sumie wynagrodzenia pracowników produkcyjnych będą wyższe od 200 do 300 zł.

Dodatkowo w kwietniu z okazji 10-lecia firmy pracownikom zostanie wypłacona jednorazowa premia. Zawarte porozumienie przewiduje także, że rozmowy na temat zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ponownej analizy premii frekwencyjnej zostaną wznowione w czerwcu 2012, a wypracowane podczas nich rozwiązania zostaną wprowadzone oddzielnym, uzupełniającym porozumieniem.

Dodaj komentarz