Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Kompanii

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej podpisały we wtorek porozumienie dotyczące podziału uzgodnionego w połowie lutego tegorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki. Wyższe pensje otrzymają już w marcu, a wraz z nimi jednorazową wypłatę za pierwsze dwa miesiące tego roku.

– Każdy górnik pracujący w wyrobisku otrzyma 5 zł brutto więcej za dniówkę, czyli ponad 100 zł miesięcznie. Jednocześnie wraz z marcową wypłatą górnicy pracujący w wyrobiskach otrzymają jednorazowe wyrównanie za pierwsze dwa miesiące tego roku w wysokości około 300 zł, w zależności od liczby przepracowanych dniówek – mówi Jarosław Grzesik, szef Solidarności w Kompanii Węglowej. Na pozostałych stanowiskach te kwoty będą odpowiednio niższe. Mniejsze podwyżki otrzymają pracownicy powierzchni i administracji. 

W sumie zgodnie z porozumieniem z lutego tegoroczny wskaźnik wynagrodzeń w Kompanii wzrósł o 7,2 procent, czyli powyżej inflacji. Prawie połowę tego wskaźnika, bo 3,5 proc. stanowi przyrost związany z ujednoliceniem deputatu węglowego w kopalniach spółki. 0,9 proc.  przeznaczono na wynagrodzenia pracownicze, które rekompensują zmianę zasad realizacji węgla deputatowego w naturze, a pozostałe 2,8 proc. to inne elementy płacowe. I właśnie rozdysponowania tych 2,8 proc. dotyczy zawarte we wtorek porozumienie. Te wszystkie składowe dają razem wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 7,2 proc., czyli do sumy 6674,76 zł brutto.

W zawartym we wtorek porozumieniu strony ustaliły także, że powołają zespół roboczy, którego zadaniem będzie ustalenie do 31 października nowego jednolitego systemu wynagradzania pracowników Kompanii Węglowej tak, aby jego wdrożenie było możliwe od 1 stycznia 2013 roku.

Jak podkreśla szef Solidarności w Kompanii Węglowej, oba porozumienia nie oznaczają zamknięcia drogi do dalszych podwyżek płac w tym roku. – W lipcu po przeanalizowanie kondycji finansowej spółki  w pierwszym półroczu oraz po zapoznaniu się z prognozami na kolejne miesiące wrócimy do dalszych rozmów płacowych – dodaje Jarosław Grzesik.

Kompania Węglowa jest największą górniczą spółką w Europie. Zatrudnia ponad 60 tys. ludzi.
 

Dodaj komentarz