Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac pracowników katowickich jednostek samorządowych

O 1000 zł brutto wzrosną od 1 listopada wynagrodzenia pracowników jednostek podległych Urzędowi Miasta w Katowicach. Systematyczny wzrost płac w miejskich instytucjach samorządowych został zagwarantowany w porozumieniu podpisanym przez „Solidarność” i inne organizacje związkowe z prezydentem Katowic w 2018 roku.

– Są to największe podwyżki, jakie kiedykolwiek otrzymali pracownicy jednostek podległych katowickiemu samorządowi. Na tę chwilę jesteśmy zadowoleni, ale trzeba pamiętać, że inflacja rośnie z miesiąca na miesiąc, a zarobki w instytucjach samorządowych nie są zbyt wysokie. Pan prezydent ma tego świadomość. Przyznał, że miasto boryka się z problemem dużej rotacji pracowników i trudnościami w zapełnieniu wakatów, dlatego podwyżka płac jest też podyktowana chęcią dopasowania wynagrodzeń w podległych mu jednostkach do aktualnych wymogów rynkowych – mówi Stefan Jendrysczyk, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Katowicach.

Podwyżkami objęci zostaną m.in. pracownicy Urzędu Miasta w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, domów pomocy społecznej „Zacisze” i „Przystań”, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. W sumie w jednostkach podległych UM w Katowicach zatrudnionych jest kilka tysięcy osób.

Jak zaznacza Jerzy Kędzior, wiceprzewodniczący MKK NSZZ „S” Pracowników Samorządowych w Katowicach, wzrost wynagrodzeń jest efektem współpracy władz miasta ze stroną związkową. Został on zagwarantowany w porozumieniu podpisanym w listopadzie 2018 roku. Uzgodniono wówczas, że podwyżki będą wchodziły w życie co dwa lata. Ponadto jeden z zapisów dokumentu obliguje władze miasta do dialogu ze stroną związkową. – Spotykamy się dwa razy w roku i rozmawiamy o bieżących problemach w jednostkach samorządowych. Nie było to łatwe, ale udało nam się wypracować pewien model współpracy i dzisiaj to procentuje – dodaje Jerzy Kędzior.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0