Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w Grupie KOK. Strajk odwołany.

Przedstawiciele związków zawodowych z Grupy KOK podpisali porozumienie płacowe z zarządem firmy. Miesięczne wynagrodzenia pracowników ochrony kopalń wzrosną średnio o ok. 400 zł. Zapowiadany na 17 października dwugodzinny strajk ostrzegawczy został odwołany.

– Zgodnie z zapisami porozumienia najniżej uposażeni pracownicy otrzymają podwyżki stawek osobistego zaszeregowania o 20 zł brutto na dniówkę. Z kolei pracownicy kwalifikowani będą mieli podwyższone stawki o 16 zł brutto na dniówkę. Ponadto ustaliliśmy premię inflacyjną za listopad i grudzień po 500 zł brutto dla wszystkich pracowników – mówi Ireneusz Lier, szef „Solidarności” w Grupie KOK. – Jeden z bardzo istotnych zapisów porozumienia mówi o tym, że stawki osobistego nie będą niższe od minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że te stawki były niższe i pracodawca wyrównywał je za pomocą różnych dodatków. To była patologiczna sytuacja. Teraz wracamy do normalnych zasad – dodaje przewodniczący.

Jak zaznacza Ireneusz Lier, zawarte z pracodawcą porozumienie jest kompromisem. – Część ludzi pewnie liczyła na więcej, więc trudno mówić o jakimś ogromnym zadowoleniu, ale jest to naprawdę znaczący krok do przodu. Wreszcie był konstruktywny dialog. Jest podwyżka, są premie inflacyjne, a na początku 2023 roku wznowimy rozmowy płacowe – podkreśla przewodniczący.

W Grupie KOK od wielu miesięcy trwał spór zbiorowy dotyczący wynagrodzeń. Strona związkowa domagała się podwyżek o 20 proc. W ubiegłym tygodniu w Grupie KOK przeprowadzone zostało referendum strajkowe. Wzięło w nim udział przeszło 70 proc. zatrudnionych. Ponad 93 proc. odpowiedziało się za strajkiem w walce o podwyżki. 17 października miał się odbyć dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Porozumienie płacowe pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą kończy spór zbiorowy w firmie. Strajk został odwołany.

Grupa KOK zatrudnia ok. 700 pracowników. Spółka świadczy usługi ochroniarskie głównie dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej.
ny