Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki dla pracowników wodociągów w Katowicach i w Bytomiu

W październiku na konta pracowników wodociągów w Katowicach i Bytomiu wpłyną wyższe wypłaty. Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników spółki Katowickie Wodociągi wzrosły o 300 zł brutto. Z kolei płace zasadnicze zatrudnionych w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym są wyższe o 200 zł brutto.
 
Podwyżki w Katowickich Wodociągach wynegocjowały działające w firmie organizacje związkowe: Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników. – Zawsze po wakacjach siadamy z pracodawcą do stołu i negocjujemy podwyżki. W ten sposób staramy się rekompensować pracownikom rosnące koszty utrzymania – wyjaśnia Janusz Macherski, przewodniczący zakładowej „S”. Podwyższenie płac zasadniczych przełoży się na wzrost dodatku za pracę w porze nocnej i dodatku za pracę w dni świąteczne. Wyższe będą także nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Wyższe pensje wpłyną na konta pracowników 10 października wraz z wynagrodzeniem za wrzesień.
 
Z kolei w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, które zarządza wodociągami oraz zajmuje się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w Bytomiu, rozmowy płacowe zakończyły się już w sierpniu. – Pracodawca zobowiązał się do podniesienia wynagrodzeń zasadniczych od 1 września o 200 zł brutto i słowa dotrzymał. Wszyscy pracownicy dostali już nowe angaże – mówi Zdzisław Zając, przewodniczący zakładowej Solidarności. Wyższe wypłaty pracownicy spółki otrzymają na początku października.
 
W Katowickich Wodociągach zatrudnionych jest 680 osób. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zatrudnia blisko 240 osób.
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz