Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki dla pracowników rybnickiego samorządu

100 zł podwyżki brutto otrzymali wraz z wypłatami za luty wszyscy pracownicy z jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta w Rybniku. Pieniądze zostały im wypłacone z wyrównaniem od stycznia. To realizacja porozumienia płacowego na rok 2015 zawartego w ubiegłym roku pomiędzy byłym już prezydentem miasta a Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność Pracowników Samorządowych i Służb Publicznych Miasta Rybnika. 

– To nie są podwyżki, o jakie nam chodziło, ale na większe nie było szans. Zgodziliśmy się na nie, bo wiedzieliśmy, że nasi pracownicy bardzo liczą na dodatkowe pieniądze. Lepiej, że dostali małe, niż żadne – podkreśla Leszek Moń, przewodniczący MKK.  

10 marca związkowcy z Solidarności spotkają się z nowym  prezydentem miasta. Zamierzają rozmawiać m.in. na temat zrekompensowania niskich podwyżek pracownikom z jednostek podlegających rybnickiemu samorządowi. – Będziemy przekonywać prezydenta do zwiększenia wysokości nagród: świątecznej i z okazji Dnia Samorządowca. Zamierzamy też rozpocząć rozmowy na temat podwyżki płac w 2016 roku – zapowiada Moń.

Instytucje i zakłady podległe Urzędowi Miasta w Rybniku zatrudniają ok. 2 tys. pracowników.

bg

źródło foto:flickr.com/ArekOlek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.