Solidar Śląsko Dąbrow

Podsumowanie IX WZD

Dominik Kolorz został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Na szefa górniczej Solidarności zagłosowało 157 z 169 delegatów biorących udział w głosowaniu. – Dziękuję za zaufanie i dziękuję także tym delegatom, którzy na mnie nie głosowali, bo to zmobilizuje mnie do jeszcze cięższej pracy – powiedział Kolorz tuż po ogłoszeniu wyników głosowania.

Wybór nowego przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności był najważniejszym punktem dzisiejszego IX Walnego Zebrania Delegatów.  W trakcie zebrania przewodniczący Piotr Duda złożył rezygnację w związku z wyborem na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej. Wzruszony zaznaczył, że to dla niego bardzo trudny moment, ponieważ dla Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności pracował przez 16 lat. Podziękował działaczom za wspólną pracę. Piotr Duda został uhonorowany Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Duda podsumował okres od lipca 2010 do stycznia 2011 i przypomniał najważniejsze wydarzenia ubiegłego rok. Podkreślił, że w pracy związkowej najważniejsza była pomoc członkom związku oraz przekazywanie rzetelnej i aktualnej informacji poprzez stronę internetową i Tygodnik Śląsko-Dąbrowski oraz szkolenia.  – Siła Związku tkwi w jedności i wzajemnym wspieraniu się poszczególnych branż i grup zawodowych – dodał. O potrzebnie wzajemnego wspierania się i pomocy najsłabszym grupom zawodowym mówił również w swojej wyborczej prezentacji Dominik Kolorz. Swoją prezentację szef górniczej Solidarności rozpoczął od podziękowań dla Piotra Dudy. Zapewnił, że były już przewodniczący Zarządu Regionu zawsze może liczyć na Śląsko-Dąbrowską Solidarność.

– Podejmowanie przez centrale związkowe wspólnych działań w obronie pracowników pod sztandarami Solidarności, dążenie do wprowadzenia z powrotem trzeciej skali podatkowej, rozszerzenie grup eksperckich przy Zarządzie Regionu, przegląd funkcjonowania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz rozszerzenie liczby osób uprawnionych do emerytur pomostowych – to jedne z najważniejszych punktów tego programu. Podkreślił, że Region Śląsko-Dąbrowski jest najsilniejszym związkiem w Polsce, ale jego funkcje powinny się sprowadzać nie tylko do koordynowania działań poszczególnych struktur, ale również do podejmowania inicjatyw. Jedną z nich powinno być niedopuszczenie do podpisania pakietu klimatycznego. – Musimy zrobić wszystko, żeby rząd nie wprowadził tego pakietu. Społeczeństwo nie wie o tym, że za energię będziemy płacić o wiele drożej, a pierwsze uderzenie pójdzie w zakłady energochłonne. Pakiet poskutkuje olbrzymim bezrobociem – mówił Dominik Kolorz. Zapowiedział również wznowienie udziału związku w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Jego zdaniem pierwszym z ważnych obowiązków Zarządu Regionu będzie zebranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. Ważne będzie również dążenie do zjednoczenia central związkowych. – W Polsce organizacje związkowe są rozdrobnione i przez to mniej skuteczne. Solidarność powinna przejąć inicjatywę, aby wszystko, co będzie robione na rzecz ludzi pracy, będzie robione pod jej sztandarami – zaznaczył.

Kandydat na funkcję przewodniczącego nawiązał  też do dni protestu ogłoszonych przez Komisję Krajową i planowanych demonstracji. – Wiosną i latem możemy pokazać, że w Polsce łamane są prawa pracownicze, niech Europa zobaczy, że pracownicy w Polce nie mają tak, jak przedstawia się w UE, że Polska jest zieloną wyspą, tylko wracamy do okresu transformacji – powiedział Kolorz.

Obrady poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Podczas homilii kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności ks. prałat Stanisław Puchała przypomniał słowa papieża Benedykta XVI skierowane do kierownictwa Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych w styczniu 2009 roku. Benedykt XVI mówił wówczas, że obecny kryzys gospodarczy wymaga stworzenia nowej syntezy dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy, w co organizacje związkowe powinny wnieść ważny wkład. Nawiązując do papieża ks. Puchała podkreślił, że z kryzysu powinna narodzić się „wspólna wola doprowadzenia do narodzin nowej kultury solidarności i odpowiedzialnego uczestnictwa, które są nieodzownym warunkiem wspólnej budowy przyszłości.
***
Dominik Kolorz ma 45 lat, żonę Ewę i troje dzieci: 23-letnią Martę, 21-letniego Macieja i 17-letniego Jakuba. Interesuje się sportem i muzyką rockową. W latach 80. był regularnym uczestnikiem Festiwali Muzyki Rockowej w Jarocinie.
W 1988 r. wstąpił do Solidarności w kopalni Rymer. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1991 r. pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1996 r. został szefem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Rybnickiej Spółki Węglowej. W związkowej kadencji 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. Od 2003 r. przewodniczy górniczej Solidarności. Członek Komisji Krajowej w kadencji 2004-2006 i w obecnej.

Dodaj komentarz