Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Dominik Kolorz został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.  Na szefa górniczej Solidarności zagłosowało 157 z 169 delegatów biorących udział w głosowaniu.

Dziękuję za zaufanie i dziękuję także tym delegatom, którzy na mnie nie głosowali, bo to zmobilizuje mnie do jeszcze cięższej pracy -powiedział Kolorz po ogłoszeniu wyników głosowania.

Dominik Kolorz ma 45 lat, żonę Ewę i troje dzieci: 23-letnią Martę, 21-letniego Macieja i 17-letniego Jakuba. Interesuje się sportem i muzyką rockową. W latach 80. był regularnym uczestnikiem Festiwali Muzyki Rockowej w Jarocinie.
W 1988 r. wstąpił do Solidarności w kopalni Rymer. W 1989 r. został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1991 r. pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1996 r. został szefem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Rybnickiej Spółki Węglowej. W związkowej kadencji 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki. Od 2003 r. przewodniczy górniczej Solidarności. Członek Komisji Krajowej w kadencji 2004-2006 i w obecnej. 

Dodaj komentarz