Solidar Śląsko Dąbrow

Podpisano pakiety w elektrociepłowniach

W nocy z czwartku na piątek przedstawiciele związków zawodowych z EC Zabrze oraz nowego właściciela spółki Fortum Power and Heat podpisali pakiet socjalny. Kilka godzin wcześniej pakiet socjalny podpisano też w innym sprzedanym spółce Fortum zakładzie, w ZEC Bytom.

– Rozmowy były bardzo trudne, bo Ministerstwo Skarbu Państwa nie zabezpieczyło interesów pracowników poprzez podpisanie pakietu socjalnego przed sprzedażą. Niemniej jednak uważam, że udało nam się wynegocjować najkorzystniejsze warunki, jakie były możliwe w tej sytuacji – mówi Mirosław Grzywa, przewodniczący Solidarności w EC Zabrze.

Jednym z kluczowych elementów pakietu jest Program Dobrowolnych Odejść. – Pracownicy ze stażem pracy od roku do 10 lat otrzymają 12-krotność średniego wynagrodzenia w spółce. Ci, którzy przepracowali w firmie od 10 do 20 lat dostaną 15-krotność średniego wynagrodzenia. Natomiast pracownicy z największym stażem pracy, czyli powyżej 20 lat otrzymają 18-krotność średniego wynagrodzenia w firmie. Poza tym wszyscy dostaną świadczenia przewidziane w prawie pracy – wyjaśnia Mirosław Grzywa.

Pracownicy, których dotknie redukcja zatrudnienia, a którzy nie zdecydują się przystąpić do PDO otrzymają rekompensaty, których wysokość będzie zależeć od stażu pracy oraz od tego czy odejście nastąpi w roku 2011 czy w 2012.

Kilka dni temu w komunikacie prasowym Fortum poinformował, że w wyniku prywatyzacji zatrudnienie w obu spółkach zostanie zredukowane o 25 proc. W pakiecie zapisano, że wszelkie cięcia będą przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną. Związkowcy zapowiadają, że będą starać się, aby zwolnień było jak najmniej.

Poza tym, ustalono wysokość środków finansowych, które zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników spółki. Zostały także uzgodnione warunki funkcjonowania związków zawodowych na terenie zakładu. W pakiecie znalazł się również zapis utrzymujący liczbę przedstawicieli pracowników zasiadających w radach nadzorczych obu spółek oraz gwarancja zachowania obowiązującego do tej pory układu zbiorowego.

31 marca zawarty też został pakiet socjalny w ZEC Bytom. – Jesteśmy zadowoleni z tego pakietu. Interesy pracowników zostały odpowiednio zabezpieczone. Częścią tego pakietu jest Program Dobrowolnych Odejść. Wysokość świadczeń w PDO jest uzależniona od stażu pracy, ale wydaje mi się, że są to godziwe pieniądze, które dadzą odchodzącym pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest również to, że w pakiecie zagwarantowane zostało prawo do partycypacji strony społecznej w zarządzaniu zakładem – podkreśla Grzegorz Brewko, szef Solidarności w ZEC Bytom.

Pakiety socjalne w obu spółkach będą obowiązywać do 31 marca 2013 roku. – Po tym terminie będziemy negocjować dalszą część pakietu. Oprócz tego uzgodniliśmy, że co roku będą odbywać się rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń – dodaje Mirosław Grzywa.

24 listopada 2010 roku Fortum Power and Heat podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. 3 stycznia oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg.

 

Dodaj komentarz