Solidar Śląsko Dąbrow

Poczta Polska nie ceni doświadczenia

Solidarność działająca w Poczcie Polskiej zwróciła się do pracodawcy o podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego firmie. W ocenie związkowców osoby rozpoczynające pracę zatrudniane są na lepszych warunkach od pracowników z wieloletnim stażem.
 
W piśmie skierowanym 21 sierpnia do pracodawcy przedstawiciele „S” podkreślili, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze w firmie powinno zostać podwyższone co najmniej do stawek rekrutacyjnych. – Z braku określonego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w Poczcie Polskiej SA nowo zatrudniani pracownicy otrzymują  wyższe wynagrodzenia zasadnicze, niż pracownicy z wieloletnim stażem pracy. Tworzy to niezdrową atmosferę wśród pracowników i nosi znamiona dyskryminacji – zaznaczyli związkowcy.
 
Bogumił Nowicki, przewodniczący Solidarności w PP podkreśla, że operator zaczyna odczuwać braki kadrowe. Jest to efekt nie tylko coraz lepszej sytuacji na rynku pracy, ale także błędów popełnionych przez poprzednie zarządy firmy. W ciągu ośmiu ostatnich lat stan zatrudnienia w PP zmniejszył się o ok. 10 tys. osób. – Poprzednie zarządy raz po raz aplikowały pracownikom programy dobrowolnych odejść. Ludzie z nich korzystali, bo mieli dość warunków pracy i płacy, jakie wówczas zostały stworzone. W tej chwili Poczta Polska szuka pracowników, żeby te nieprawidłowości naprawić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, więc żeby przyciągnąć ludzi pracodawca musi podnosić stawki. Jednak nie może dochodzić do sytuacji, w których pracownik nowo zatrudniony otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze od osób z wieloletnim stażem – zaznacza przewodniczący Solidarności w Poczcie Polskiej.
 
W piśmie do pracodawcy związkowcy zaznaczyli również, że jednym z celów PP powinno być godne wynagradzanie pracowników, szczególnie tych, którzy przez wiele lat budowali reputację firmy. – Sytuacja, która obecnie występuje nie służy realizacji tych celów – podkreślili reprezentanci związku.
 
Zgodnie z porozumieniem podpisanym w maju w Poczcie Polskiej we wrześniu w firmie powinny się rozpocząć negocjacje płacowe. Związkowcy zapowiadają, że podczas rozmów będą zwracać szczególną uwagę na problem dysproporcji płacowych pomiędzy nowo przyjmowanymi pracownikami, a osobami z wieloletnim stażem. – Będziemy dążyli do tego, by podpisać z pracodawcą porozumienie na mocy którego pracownicy rozpoczynający pracę otrzymają satysfakcjonujące warunki płacowe, ale nie kosztem osób już zatrudnionych – zapowiada Bogumił Nowicki.
 
aga
 
 

Dodaj komentarz