Solidar Śląsko Dąbrow

Co dalej z tym Programem?

Rządowy projekt Programu dla Śląska oraz kwestia wsparcia dla przemysłu energochłonnego były najważniejszymi tematami posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 28 sierpnia w Katowicach.
 
Projekt Programu dla Śląska będącego częścią tzw. planu Morawieckiego został zaprezentowany pod koniec lipca podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. W ocenie członków Zarządu Regionu śląsko-dąbrowskiej „S”, dokument ten nie zawiera żadnych projektów inwestycyjnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju naszego regionu.
 
Te projekty zostały zapisane w „Porozumieniu na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego”. Dokument ten został opracowany przez przedstawicieli wszystkich stron dialogu społecznego i podpisany w obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z deklaracjami strony rządowej, Program dla Śląska miał być stworzony m.in. na podstawie dokumentu WRDS.
 
Niestety, jak wskazali członkowie ZR, tak się nie stało. Projekt Programu dla Śląska nie zawiera ani propozycji zgłoszonych przez WRDS, ani nawet projektów inwestycyjnych zapowiedzianych w przeszłości przez przedstawicieli rządu.
 
Prace nad rządowym projektem Programu dla Śląska z udziałem ekspertów WRDS mają potrwać do połowy października. Zarząd Regionu śląsko-dąbrowskiej „S” wyraził nadzieję, że ich efektem będzie umieszczenie w tym dokumencie najważniejszych propozycji WRDS.
 
Kolejnym tematem obrad ZR była kwestia coraz gorszej sytuacji w przemyśle energochłonnym w związku z brakiem jakiegokolwiek systemowego wsparcia dla tego sektora gospodarki w kontekście zaostrzenia unijnej polityki klimatyczno-energetychnej. Jak podkreslili członkowie Zarządu Regionu, brak odpowiednich działań rządu w tym zakresie, spowoduje realne zagrożenie likwidacji funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw energochłonnych, w szczególności z branży hutniczej. 
 
łk
 

Dodaj komentarz