Solidar Śląsko Dąbrow

Początek peregrynacji ikony „Matki Bożej Robotników Solidarności” po Śląsku i Zagłębiu

28 października w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach odprawiona została uroczysta msza św. rozpoczynająca peregrynację obrazu „Matki Bożej Robotników Solidarności” po Regionie Śląsko-Dąbrowskim. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie związku wraz z pocztami sztandarowymi.

– Modlimy się wspólnie o błogosławione owoce tej peregrynacji. Aby odrodziły się ideały „Solidarności”, byście tak, jak błogosławiony ks. Jerzy zawsze zło zwyciężali dobrem – powiedział rozpoczynając nabożeństwo metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. – Musimy być ludźmi, którzy wprowadzają pokój w tym niespokojnym świecie – dodał.

Homilię do wiernych zgromadzonych w świątyni wygłosił kapelan śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” ks. prałat Stanisław Puchała, który przybliżył historię obrazu „Matki Bożej Robotników Solidarności”. – Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca robotnicze zrywy, a także dramat stanu wojennego – podkreślił ks. Puchała.

Nawiązał także do początku „Solidarności” i zaznaczył, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pojawił się w 1980 roku na bramie Stoczni Gdańskiej oraz we wszystkich tych miejscach, w których robotnicy domagali się swoich praw. – Zaufanie i budowanie na wierze to był początek „Solidarności”. To był początek tej wrażliwości, która była w człowieku – dodał.

Przypomniał również walkę o krzyż stoczoną przez mieszkańców Nowej Huty z komunistyczną władzą. – Biskup krakowski Karol Wojtyła, który towarzyszył obrońcom krzyża, powiedział później, że pod krzyżem w Nowej Hucie rozpoczęła się ewangelizacja nowego tysiąclecia – przypomniał ks. Puchała.

W swojej homilii wspomniał także bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Podkreślił, że po wprowadzeniu stanu wojennego i stłumieniu wysiłków robotników walczących o swoje prawa ks. Jerzy pozostał wierny ideałom Ewangelii i „Solidarności”. Tej wierności uczył także ludzie „Solidarności”.

Przed mszą św. przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej Robotników Solidarności. Uczestnicy uroczystości wzięli także udział w nabożeństwie różańcowym.

Peregrynacja ikony „Matki Bożej Robotników Solidarności” stanowi modlitewne przygotowanie do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Obraz peregrynuje po tym regionie związku, który w kolejnym roku będzie organizatorem pielgrzymki.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Początek tego zwyczaju datuje się na 1982 rok, kiedy to ks. Jerzy Popiełuszko zorganizował pielgrzymkę dla robotników Huty Warszawa. Rok później na Jasną Górę pielgrzymowali już robotnicy również z innych części Polski i modlili się o godną pracę.

Obraz „Matki Bożej Robotników Solidarności” został namalowany w 1984 roku przez artystę z Podlasia – malarza Artura Chacieja. W sumie powstały trzy kopie ikony. Najmniejszą otrzymał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Druga, nieco większa trafiła do kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Natomiast największy obraz związkowcy podlaskiej „Solidarności” przekazali na Jasną Górę podczas pielgrzymki w 1984 roku. Od 2014 roku pełni on rolę formacyjną przez peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i miniaturą krzyża z Nowej Huty.

akny