Solidar Śląsko Dąbrow

Płaca minimalna mocno w górę

W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł do poziomu 2600 zł brutto. Dzięki staraniom „Solidarności” do wyliczania najniższego wynagrodzenia nie będzie włączany dodatek stażowy, co wyraźnie poprawi sytuację znacznej części najniżej uposażonych pracowników. 
 
– Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu z rokiem 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat – podkreśliła Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 
Od 1 stycznia płaca minimalna wyniesie „na rękę” 1920,62 zł. Wraz z najniższym wynagrodzeniem należnym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Od  1 stycznia będzie ona wynosić  17 zł brutto wobec 14,70 zł w 2019 roku.
 
Kolejną ważną zmianą, wprowadzoną dzięki staraniom NSZZ „Solidarność”, jest wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia dodatku za staż pracy. Nowelizację ustawy w tym zakresie Sejm przyjął w lipcu 2019 roku. Dotychczas w wielu firmach i instytucjach publicznych dodatek stażowy, który w założeniu powinien być formą docenienia doświadczonych pracowników, zupełnie nie spełniał swojej funkcji. Osoby z dłuższym stażem pracy często otrzymywały niższe wynagrodzenie zasadnicze niż nowo zatrudnieni pracownicy i dopiero po doliczeniu dodatku za staż pracy ich pensja osiągała poziom płacy minimalnej. 
 
Po podwyżce płaca minimalna będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To realizacja jednego z ważnych postulatów NSZZ „Solidarność”. Związek od lat domaga się, aby najniższe wynagrodzenia stanowiło co najmniej połowę średniej pensji. 
 
łk
źródło foto: pexels.com
 

Dodaj komentarz