Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsza „Zielona Przestrzeń” oddana do użytku

Zandka, jedna z najstarszych dzielnic Zabrza, od 10 listopada ma nowy skwer. To pierwsza inwestycja zrealizowana dzięki programowi „Zielona Przestrzeń” ogłoszonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym roku.

Skwer powstał w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, w miejscu po wyburzonym budynku. Na zrekultywowanym terenie wytyczono ścieżki oraz zasadzono byliny i krzewy. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 280 tys. zł, z czego większość, bo przeszło 240 tys. zł, stanowiło dofinansowanie przekazane przez katowicki Fundusz.

„Zielona Przestrzeń” jest jednym z siedmiu nowych programów ogłoszonych przez WFOŚiGW w Katowicach w 2023 roku. Program ma na celu odbetonowanie śląskich miast. W sumie na liście laureatów I edycji konkursu znalazło się 31 miejscowości, do których na budowę nowych parków, skwerów i infrastruktury służącej do edukacji ekologicznej, trafiło łącznie 6,5 mln zł.

aga
źródło foto: WFOŚiGW Katowice