Solidar Śląsko Dąbrow

Oświatowa Solidarność nie popiera strajku ZNP

Solidarność nie popiera akcji protestacyjnej ZNP zapowiedzianej na 31 marca. – Mamy inne postulaty, prowadzimy negocjacje z rządem na temat podwyżek płac w oświacie – podkreślili przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w komunikacie dotyczącym strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskieg
 
– W listopadzie ubiegłego roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 roku rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ Solidarność i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – czytamy w komunikacie władz oświatowej Solidarności.  
 
Jak mówi Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność w Katowicach, minister edukacji Anna Zalewska ma przedstawić 4 kwietnia konkretne projekty rozwiązań prawnych dotyczące kształtowania płac nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. – Negocjacje z resortem, w których ZNP również brało udział, trwały przez kilka miesięcy. Jeśli ostateczne propozycje ministerstwa będą dobre, to je poprzemy. Jeśli nie, to wówczas podejmiemy decyzję o ewentualnych protestach. W naszej ocenie ogłaszanie strajku przed 4 kwietnia ewidentnie dowodzi, że tak akcja ma podłoże polityczne, a nie merytoryczne – wskazuje przewodniczący. 
 
Oświatowa Solidarność odniosła się również w swoim komunikacie do nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w mediach dotyczących kwestii wynagradzania i statusu zawodowego nauczycieli bibliotekarzy oraz specjalistów, czyli. m.in pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów. Według tych doniesień powyższe grupy zawodowe miałyby rzekomo zostać wyłączone z zapisów Karty Nauczyciela. – Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ Solidarność podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów do 20 godzin tygodniowo – czytamy w dokumencie podpisanym przez rzecznika KSOiW Wojciecha Jaranowskiego.
 
Lesław Ordon wskazuje, że w ostatnim czasie w mediach ukazują się również inne fałszywe doniesienia, których celem jest wyłącznie wywołanie niepokoju wśród pracowników oświaty i rodziców. – W mojej ocenie chodzi o stworzenie sztucznego fermentu przed protestem ogłoszonym przez ZNP. Podobnie jest w kwestii gimnazjów. Sprzeciw wobec likwidacji gimnazjów jest jednym z głównych postulatów ZNP. Do końca marca samorządy musiały przedstawić nową sieć szkół na swoim terenie uwzględniającą wygaszanie gimnazjów. Uchwały samorządów w tej sprawie były opiniowane przez związki zawodowe. Nie znam przypadku w naszym regionie, aby ZNP wydał negatywną opinię do tego rodzaju uchwały – mówi przewodniczący oświatowej Solidarności w regionie. 
 
We wrześniu tego roku ma wejść w życie reforma edukacji, która likwiduje utworzone w 1999 roku gimnazja i wprowadza ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych – szkoły branżowe I i II stopnia. 
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.