Solidar Śląsko Dąbrow

Ostrożny optymizm po expose

Protestujący przed Sejmem górnicy z optymizmem przyjęli część expose premier Ewy Kopacz poświęconą polskiemu górnictwu węgla kamiennego. Demonstracja została zakończona. Jej uczestnicy zapowiadają jednak, że wrócą do Warszawy w znacznie większej liczbie, jeżeli szefowa rządu nie wywiąże się ze złożonych deklaracji.
– Po raz pierwszy w historii premier polskiego rządu w expose odniosła się do górnictwa. Oczywiście z niektórych słów nie jesteśmy do końca zadowoleni, kilku istotnych kwestii w wystąpieniu Ewy Kopacz zabrakło, jednak patrząc całościowo, to expose pozwala na ostrożny optymizm – powiedział po wysłuchaniu expose nowej premier Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Górnicy podkreślają, że będą pilnować czy deklaracje złożone przez Ewę Kopacz zostaną  zrealizowane. – W przeciwnym wypadku za dwa miesiące wrócimy do Warszawy i zorganizujemy znacznie większą i bardziej radykalną akcję protestacyjną – zapowiada Jarosław Grzesik, szef górniczej „S”.
Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego wręczyli na ręce marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego petycję z postulatami zaadresowaną do szefowej rządu. Na godzinę 13.00 zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, podczas którego ma nastąpić pierwsze czytanie ustawy wdrażającej system certyfikatów jakościowych w obrocie węglem, który ma ograniczyć zjawisko nadmiernego, nieuczciwego importu tego surowca do Polski. W posiedzeniu komisji ma wziąć udział delegacja górniczych central związkowych.
Ok. godziny 12.00 manifestacja przed gmachem Sejmu została zakończona. Protest zgodnie z zapowiedziami przebiegał bardzo spokojnie. Przed rozpoczęciem demonstracji liderzy górniczych central związkowych podkreślali, że w dzisiejszej akcji protestacyjnej chodzi o zwrócenie uwagi na problemy polskiego górnictwa, a nie o protestowanie przeciwko komuś lub czemuś. Zaznaczali również, że górnicy przyjechali do Warszawy przede wszystkim po to, aby sprawdzić czy w expose premier odniesie się do wcześniej złożonych deklaracji. Dlatego też manifestacja nie była zbyt liczna i tak, jak wcześniej zaplanowano wzięło w niej udział ok 2 tys, osób.
ny,łk

Dodaj komentarz