Solidar Śląsko Dąbrow

Ostatni rok szkolny przed reformą systemu edukacji

Już za kilka dni ponad 4 mln uczniów i kilkuset tysięcy nauczycieli rozpocznie nowy rok szkolny. Będzie to ostatni rok nauki przed wejściem w życie reformy systemu oświaty szykowanej przez rząd. Jednak na dzieci i pedagogów już teraz czekają zmiany.

Największa zmiana to zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. 1 września w szkolnych ławkach po raz pierwszy obowiązkowo zasiądą tylko dzieci siedmioletnie. Kolejna dotyczy uczniów klas szóstych szkół podstawowych, którzy w kwietniu nie będą musieli przystępować do sprawdzianu. Był on obowiązkowy dla wszystkich dzieci kończących szkołę podstawową. Obejmował zagadnienia z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W nowym roku szkolnym pieniądze przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu szóstoklasisty przeznaczone zostaną na weryfikację wyników egzaminów maturalnych. Przyszłoroczni maturzyści uzyskali bowiem prawo do odwoływania się do Komisji Arbitrażowej.

Darmowe podręczniki
W zeszłym roku darmowe książki do nauki otrzymały dzieci uczące się w klasach I, II i IV szkoły podstawowej oraz w I klasach gimnazjum. W tym na bezpłatne podręczniki mogą liczyć także uczniowie klas III i V szkół podstawowych oraz II gimnazjalnych. Uczniowie wszystkich klas objętych dotacją otrzymają komplet książek oraz podręcznik i ćwiczenia do nauki języka obcego. Rodzice będą musieli zapłacić za podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych oraz do etyki lub religii. Natomiast rodzice uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów sami będą musieli sfinansować zakup szkolnych podręczników. Uczniowie tych klas darmowe podręczniki dostaną dopiero za rok.

Bez godzin karcianych
Ważna zmiana czeka też nauczycieli. Od 1 września zlikwidowane zostaną tzw. godziny karciane. Były to dwie dodatkowe lekcje w tygodniu w szkołach podstawowych i w gimnazjach oraz jedna w szkołach ponadgimnazjalnych, które nauczyciel musiał przeznaczać na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Za tę pracę nie otrzymywał wynagrodzenia. W marcu tego roku Sejm znowelizował Kartę Nauczyciela znosząc godziny karciane. Obecnie obowiązuje zapis stanowiący, że nauczyciel nie powinien pracować dłużej niż przez 40 godzin w tygodniu. Dotyczy to pensum, które w przypadku tzw. nauczycieli tablicowych wynosi 18 godzin, nauczycieli świetlicy 25 godzin i nauczycieli zatrudnionych w bibliotekach 30 godzin oraz pozostałego czasu przeznaczonego na pracę, czyli przygotowania do zajęć, sprawdzania klasówek i prowadzenia zebrań z rodzicami.

Przygotowanie do zmian
Zdaniem Lesława Ordona, przewodniczącego Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność, rozpoczynający się rok szkolny będzie bardzo trudny dla nauczycieli. W ciągu najbliższych miesięcy muszą zostać dopracowane szczegóły reformy oświaty, która rozpocznie się we wrześniu 2017 roku. Zakłada ona stopniowe wprowadzenie ośmioletnich szkół podstawowych, zlikwidowanie gimnazjów oraz wydłużenie o rok nauki w liceach ogólnokształcących i technikach. Rewolucja czeka też szkolnictwo zawodowe. Miejsce trzyletnich szkół zawodowych zajmą szkoły branżowe dwustopniowe. – Musimy przygotować się do zmian, które rozpoczną się w roku szkolnym 2017/2018. Jako Solidarność będziemy negocjować z minister edukacji Anną Zalewską rozwiązania, chroniące nauczycieli przed negatywnymi skutkami reformy, a przede wszystkim przed zwolnieniami – zapowiada Lesław Ordon. Jak informuje, oprócz negocjacji z przedstawicielami MEN, stronę społeczną czekają także rozmowy z organami prowadzącymi placówki oświatowe na temat nowej sieci szkół, która powstanie w wyniku reformy szkolnictwa. – Powstanie nowej sieci szkół będzie wiązało się z ruchami kadrowymi. Część nauczycieli i pracowników administracji przeniesiona zostanie do innych placówek. Będziemy się starali, by z tego powodu nie dochodziło do zwolnień – zapowiada Ordon.

Cykliczne rozmowy
Pierwsze spotkanie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z minister edukacji na temat zapowiedzianej reformy oświaty odbyło się 22 sierpnia. – Otrzymaliśmy zapewnienie ze strony minister Zalewskiej, że wszystkie zmiany w systemie oświaty będą negocjowane z oświatową Solidarnością oraz że chce ona prowadzić dialog na temat rozwiązań, które będą korzystne dla nauczycieli. Ustaliliśmy, że spotkania z przedstawicielami MEN będą odbywały się cyklicznie. Kolejne zaplanowane zostało na 5 września – zaznacza Lesław Ordon.

Konkretne propozycje
Wśród rozwiązań, które związkowcy z Solidarności przedstawią szefowej resortu edukacji, znajduje się m.in. zmniejszenie liczby uczniów w klasach. Obecnie, szczególnie w dużych miastach klasy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych są przepełnione, liczą ponad 30 uczniów. Kolejne propozycje dotyczą m.in. przywrócenia nauczycielom możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: flickr.com/EDUSPACES

 

Dodaj komentarz