Solidar Śląsko Dąbrow

Ostatni moment na podjęcie rozmów

Trzy reprezentatywne organizacje związkowe działające w kopalni Krupiński zapowiedziały zastosowanie „radykalnych środków”, jeśli Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie wycofa decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji tej kopalni.

W ocenie związkowców podjęte przez zarząd JSW działania są prowadzone z pominięciem właściwych procedur. – Apelujemy o zaprzestanie działań medialnych i techniczno-ekonomicznych mających na celu zlikwidowanie kopalni Krupiński do czasu usankcjonowania prawnego podjętej uchwały Zarządu. Uważamy, że działania podjęte przez Zarząd naruszają zapisy Statutu JSW S.A. oraz przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego. Naszym zdaniem jest ostatni moment, aby podjąć poważne merytoryczne rozmowy ze stroną społeczną – czytamy w komunikacie przesłanym przez liderów central związkowych z KWK Krupiński do zarządu JSW.

Autorzy pisma podkreślają, że zarząd spółki do tej pory nie podjął mediacji ze związkami zawodowymi na temat przyszłości kopalni, ani nawet nie poinformował strony społecznej na piśmie o podjętej uchwale w sprawie jej likwidacji. – Przypomnijmy tylko, że podjęte wyrzeczenia finansowe załogi w ramach porozumień z września ubiegłego roku pozwoliły JSW S.A. na przetrwanie do dnia dzisiejszego. Obecna forma działań i decyzje zarządu zrywają dialog społeczny i podpisane porozumienia – napisano w komunikacie.

Przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych poinformowali również, że zwrócą się do Rady Dialogu Społecznego z prośbą interwencje w sprawie sytuacji w kopalni Krupiński. Jak podkreślili zmusza ich do tego pozorowanie dialogu społecznego przez zarząd JSW.

Decyzję o przekazaniu kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął 8 sierpnia. Procedura przeniesienia kopalni do SRK ma potrwać do końca stycznia 2017 roku. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki podkreślono, że przeprowadzona przez spółkę analiza wykazała że KWK Krupiński znajduje się w stanie trwałej nierentowności a przeanalizowane scenariusze nie wykazują możliwości odzyskania jej w przyszłości.  Zarząd JSW zapowiedział również, że większość z liczącej 2,2 tys. osób załogi KWK Krupiński znajdzie pracę w innych kopalniach należących do spółki, a pozostali  skorzystają z osłon socjalnych.

Kopalnia Krupiński wydobywa węgiel ze złóż znajdujących się na terenie Suszca, Żor oraz Orzesza. Obszar górniczy kopalni to blisko 34 km kw., a tzw. operatywne, czyli możliwe do wydobycia zasoby węgla to ok. 40 mln ton. Kopalnia ma koncesję na wydobycie węgla do 2021 roku.

łk
źródło foto:commons.wikimedia.org/geo537

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.