Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy układ zbiorowy w ORLEN Południe

Związki zawodowe ze spółki ORLEN Południe wynegocjowały z zarządem firmy nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Układ wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. Będzie obowiązywać do 2022 roku. Dokument został podpisany przez strony 18 października.         
 
Jak mówi Tomasz Żochowski, przewodniczący zakładowej Solidarności, najważniejsze z punktu widzenia załogi zapisy ZUZP dotyczą spraw płacowych. Zgodnie z nimi od 1 stycznia w spółce o 15 proc. wzrosną płace zasadnicze. Przewodniczący wyjaśnia, że podwyżki dostaną wszyscy pracownicy, oprócz kadry kierowniczej, która ma znacznie wyższe uposażenia. – Jak dotąd zarobki w naszym zakładzie są najniższe w całym koncernie. Wzrost płac zapisany w ZUZP to pierwszy krok do likwidowania tych dysproporcji – tłumaczy Żochowski. Ponadto pracownicy, którzy w 2019 roku przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dostaną dodatkowe podwyżki. Od lipca przyszłego roku ich płace zasadnicze wzrosną jeszcze o 2 proc. 
 
Nowy ZUZP gwarantuje również wprowadzenie w zakładzie premii kwartalnej od początku 2019 roku. W pierwszym roku obowiązywania ten dodatek wynosić będzie 15 proc. płacy zasadniczej. W ciągu kolejnych trzech lat premia będzie co roku wzrastać o 5 proc. W drugim roku wyniesie 20 proc., w trzecim  25 proc., a w czwartym roku premia wzrośnie do 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
 
Jak podkreśla Żochowski, na nowy ZUZP pracownicy spółki czekali prawie trzy lata. O negocjacje układu strona związkowa wystąpiła do zarządu w 2015 roku, zaraz po wypowiedzeniu przez pracodawcę poprzedniego układu zbiorowego. Jednak, jak informuje przewodniczący, tuż po  rozpoczęciu rozmów zarząd został odwołany. – Później jeszcze kilkakrotnie dochodziło do zmian personalnych w zarządzie. Kolejni prezesi nie chcieli jednak z nami rozmawiać na temat ZUZP. Dobrą wolę wykazał dopiero zarząd spółki, wybrany w kwietniu tego roku. W ciągu zaledwie czterech miesięcy wspólnie wypracowaliśmy układ , który jest korzystny dla pracowników – dodaje przewodniczący.
 
Zgodnie z zapisem ZUZP, w ostatnim roku jego obowiązywania strony rozpoczną negocjacje mające na celu wypracowanie nowego układu na kolejne lata.
 
ORLEN Południe S.A. jest częścią PKN ORLEN S.A. Zatrudnia ponad 600 pracowników. Produkuje biopaliwa, biokomponenty, rozpuszczalniki i parafiny. 
 
bea
źródło foto: commons.wikimedia.org/PawełPawłowski/CC BY-S.A. 3.0
 

Dodaj komentarz